Momentum fylkeslag 

Momentum har 7 fylkeslag

Gjennom fylkeslag i hele landet jobber Momentum med likepersonsarbeid og lavterskeltilbud til medlemmene.

De 7 fylkeslagene er først og fremst en sosial arena der medlemmene kan møte hverandre, utveksle erfaringer og delta på arrangementer og aktiviteter.

Alle medlemmer kan delta på arrangementer som fylkeslagene arrangerer uansett om de bor i regionen eller ikke,