Lokallag

Gjennom lokallag i hele landet jobber Momentum med likepersonsarbeid og lavterskeltilbud til medlemmene.

Lokallagene er først og fremst en sosial arena der medlemmene kan møte hverandre, utveksle erfaringer og delta på arrangementer og aktiviteter.