Momentum Midt-Norge

Momentum Midt-Norge er Momentums lokalforening i Trøndelag og Møre og Romsdal fylke

Fylkeslaget ble stiftet 29. november 2014 på Værnes.

Lokallagenes arbeid

Lokallagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Lokallagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Lokallagene har også egne styremøter og årsmøter for å påvirke drive lokalt arbeid og påvirke nasjonalt arbeid.
Se her:

Styremøteprotokoll Midt-Norge 17.02.2018
Stiftelsesprotokoll Midt-Norge 29.11.2014

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, eksempelvis skitur, aktivitetshelg på Betannia Malvik og ulike julelunsjer. Momentum Midt-Norge gir både nye og erfarne likepersoner muligheten til å delta på likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.

Styret Momentum Midt-Norge:

Styreleder:
Tor H  Aalberg, Tlf: 93091164
toraal@hotmail.com

Nestleder:
Eva-Lisa Borgen, Tlf: 90014261
evalisaborgen@gmail.com

Styremedlemmer:
Steffen Hanslien, Tlf: 91376591
steffen.hanslien@gmail.com

Joakim Øren Paulsen, tlf. 90842907
joakimpaulsen1@gmail.com

Bjørg Sveeggen, tlf: 46547553
bjoerg60@gmail.com

Du kan også kontakte Momentums administrasjonssekretær Liv Karin Søstuen på telefon 40004360 eller på mail: info@momentum.nu for mer informasjon.