Medlemsmøte i Nord

Presentasjon fra Blatchford Ortopedi AS av Bjørn Peikert. Foto: Kjetil Bragstad

Første helgen i Juni arrangerte Momentum Nord et medlemsmøte i Harstad. Formålet med møtet var å diskutere veien videre i Momentum Nord. Til stede var leder i Momentum Nord, Jan Henry Søberg, sammen med leder i hovedstyret, Kjetil Bragstad, leder av pårørende og likepersonutvalget, Arne Wilberg, og 4 andre medlemmer.

I forkant av arrangementet var besøkte Bragstad og Wilberg UNN Tromsø og holdt en presentasjon om organisasjonen for avdelingen som driver rehabilitering av amputerte og protesebrukere. En av utfordringene for Momentum er å nå ut til alle som har behov for relevant informasjon. Det er i den forbindelse utarbeidet informasjonsmateriale, og en infokonvolutt for de som er nylig amputert eller pårørende. Det er derfor viktig for organisasjonen å nå ut til verksteder, rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus som behandler vår målgruppe.

Medlemsmøte i Harstad

Lørdag var det duket for en gjennomgang av aktiviteten i organisasjonen og hvilke utfordringer vi har. Det var i den forbindelse en åpen dialog om hvordan vi på best mulig måte kan ivareta det lokale engasjementet og arbeidet slik at vi når alle som trenger vår støtte. Reiseavstandene som gjør det både tidkrevende og kostbart å drive lokalt arbeid eller å kunne treffes er en av utfordringene hovedstyret kontinuerlig ser på idet de vurderer ulike tiltak. En annen utfordring er spredningen av medlemmene og institusjonene som behandler målgruppen, hvilket blant annet er tatt opp i avisen Nordlys.

Flere av deltagerne under møtet i Harstad. Foto: Kjetil Bragstad

Bjørn Peikert fra Blatchford Ortopedi i Harstad var på besøk og holdt en presentasjon om Blatchford sin virksomhet i området og hvilke løsninger de tilbyr vår målgruppe. Det ble presentert et illustrerende bilde over den historiske utviklingen av proteser og løsninger for amputerte og protesebrukere, i tillegg til en kort gjennomgang av søknadsprosesser hos Nav og andre aktuelle offentlige institusjoner. Stadig flere verksteder og institusjoner har vist støtte til interessearbeidet til Momentum, hvilket for mange amputerte og protesebrukere er svært viktig slik at vi sammen står sterkere for våre felles interesser.

Det ble utarbeidet en presentasjon og en gjennomgang av ulike utfordringer og mulige løsninger på disse, som deretter ble skissert i en tentativ plan for når dette kunne gjennomføres. Det var for øvrig en hyggelig sosial samling med god mat sammen med kjente og kjære fjes. Referatet kan leses her.

Innspillene fra møtet blir behandlet på styremøte i hovedstyret denne helgen.

Legg igjen en kommentar