Medlemsmöte i Norr

Presentation från Blatchford Ortopedi AS av Bjørn Peikert. Foto: Kjetil Bragstad

Första helgen i juni arrangerade Momentum Nord medlemsmöte i Harstad. Syftet med mötet var att diskutera vägen framåt i Momentum Nord. Närvarande var ledaren för Momentum Nord, Jan Henry Søberg, tillsammans med huvudstyrelsens ledare Kjetil Bragstad, ledare för anhörig- och kamratnämnden, Arne Wilberg, och 4 andra ledamöter.

Inför evenemanget besökte Bragstad och Wilberg UNN Tromsø och höll en presentation om organisationen för avdelningen som rehabiliterar amputerade och protesanvändare. En av utmaningarna för Momentum är att nå ut till alla som behöver relevant information. I samband med detta har informationsmaterial utarbetats, och ett informationskuvert för de som nyligen blivit amputerade eller deras anhöriga. Det är därför viktigt för organisationen att nå ut till verkstäder, rehabiliteringsinstitutioner och sjukhus som behandlar vår målgrupp.

Medlemsmöte i Harstad

På lördagen var det duket för en genomgång av verksamheten i organisationen och vilka utmaningar vi har. I samband med detta fördes en öppen dialog om hur vi på bästa sätt kan ta hand om det lokala engagemanget och arbeta så att vi når alla som behöver vårt stöd. De resavstånd som gör det både tidskrävande och dyrt att bedriva lokalt arbete eller att kunna möta är en av utmaningarna huvudstyrelsen kontinuerligt tittar på när de överväger olika åtgärder. En annan utmaning är spridningen av de medlemmar och institutioner som behandlar målgruppen, vilket bland annat har bevakats i tidningen Nordlys .

Flera av deltagarna under mötet i Harstad. Foto: Kjetil Bragstad

Bjørn Peikert från Blatchford Ortopedi i Harstad besökte och höll en presentation om Blatchfords verksamhet i området och vilka lösningar de erbjuder vår målgrupp. En belysande bild presenterades av den historiska utvecklingen av proteser och lösningar för amputerade och protesanvändare, förutom en kort genomgång av ansökningsprocesser vid Nav och andra relevanta offentliga institutioner. Fler och fler verkstäder och institutioner har visat stöd för Momentums intressearbete, vilket för många amputerade och protesanvändare är mycket viktigt för att vi tillsammans ska stå starkare för våra gemensamma intressen.

En presentation och en genomgång av olika utmaningar och möjliga lösningar på dessa utarbetades som sedan skisserades i en preliminär plan för när detta kunde genomföras. Det blev också en trevlig social samvaro med god mat tillsammans med bekanta och kära ansikten. Protokollet finns att läsa här .

Inspelet från mötet kommer att diskuteras på ett styrelsemöte i huvudstyrelsen i helgen.

Lämna en kommentar