Dette er Momentum

Momentum er en interesseorganisasjon for arm- og benprotesebrukere

MOMENTUMs visjon er er «å spre livsglede» gjennom informasjon, inspirasjon og muntrasjon. Vi arbeider for at protesebrukere* på tross av sitt tap finner livsgleden tilbake og evner å se fremover.

MOMENTUM er en frittstående og uavhengig interesseforening for arm- og benprotesebrukere, pårørende og alle som er interessert i rehabilitering av amputerte inkludert proteseteknisk, fysikalsk og medisinsk fagpersonell, ortopediske verksteder, sykehus, opptreningssenter og leverandører. Alle er velkommen som medlem for å fremme saker av felles interesse.

Alt vi gjør er i bunn og grunn likepersonshjelp – ved å utveksle erfaringer med hverandre kan vi flytte grenser.

Momentum ble etablert i 1996, har ca 550 medlemmer og er tilsluttet FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).

* Når vi gjennomført bruker uttrykket «protesebruker» i entall og flertall er dette for å forenkle språket og for å poengtere mulighetene heller enn å betone det som er tapt. Det betyr at vi i «protesebruker» inkluderer arm- og benamputerte uavhengig av amputasjonsårsak og personer med dysmeli, uavhengig av om man bruker protese eller ikke.

Det er fullt mulig å leve et rikt og meningsfullt liv som protesebruker. Men det krever viljestyrke, trening og gode proteser!

Samlet har vi en betydelig erfaring som protesebrukere og er fullt «oppegående». Vi gjennomlever de nederlag og seire livet i seg selv gir alle – med eller uten skavanker.

Gjennom Momentum treffer du andre som du kan utveksle erfaringer med, enten som protesebruker, pårørende eller fagperson.

Gjennom dette forumet kan du diskutere amputasjonskirurgi, fantomsmerter, tilpasning av protese, fritidsaktiviteter, bil, trygderettigheter og du kan få utløp for dine frustrasjoner, sorger, gleder, personlige eller faglige fremskritt, – kort sagt – alt som gjør livet utfordrende, spennende og verdt å leve. På denne måten ønsker vi å inspirere, motivere og informere hverandre.

Momentums oppgaver og arbeid

Momentum engasjerer seg på ulike måter og områder og i mange kanaler

Noen av hovedsatsingsområdene er:

  1. Likepersonsarbeid
  2. Arrangementer og medlemsarbeid
  3. Samfunnsarbeid og politikk
  4. Informasjonsarbeid