Arrangementer og medlemsarbeid

Momentums lokallag:

Momentum Innlandet
Lokalforening for Hedmark og Oppland

Momentum Sør
Lokalforening for Aust-Agder og Vest-Agder

Momentum Midt-Norge
Lokalforening for Trøndelag og Møre og Romsdal

Momentum Nord
Lokalforening i Nordland, Troms og Finnmark

Momentum Sør-Øst
Lokalforening i Buskerud, Vestfold og Telemark

Momentum Øst
Lokalforening i Østfold, Akershus og Oslo

Momentum Vest
Lokalforening i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Lokallagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Lokallagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Momentum er opptatt av å ha aktive og engasjerte medlemmer i hele landet. Det gjennomføres hvert år flere større  nasjonale arrangementer. Momentum tilbyr, turer, kurs, samlinger og opplæring av ulike slag.

Momentum har dessuten syv regionale lokallag. Lokallagene arrangerer aktiviteter og møter for medlemmene i sitt område, men inviterer også gjerne medlemmer fra andre områder til å delta.

Noen aktiviteter er av det sosiale slaget som julelunsjer og sommerfester, andre er av faglig art i form av kurs og foredrag. Dessuten er det mange arrangementer med fokus på fysisk aktivitet.

Eksempler på aktiviteter er:
Rideturer
Alpinweekender
Deltagelse på Ridderuka
Vårfest
Aktivitetsweekend
Kurskvelder
Medlemsmøter
og mye mer

Høye reiseutgifter?

Det kan dekkes reiseutgifter etter billigste hensiktsmessige reisemåte på Momentum sine arrangement. Reisen dekkes etter pasientreiser sine satser for reise, kost og overnatting der det reiseruten krever dette. Dokumentasjon av reisene og hvem som reiser skal foreligge.

For 2019 er satsene:

  • Standardsats: kr 2,50 per kilometer. Ved bruk av offentlig transport beregnes per medlem. Ved privatbil per bil.
  • Kostgodtgjørelse: kr 225 per døgn. Dette forutsetter reise på mer enn tolv timer.
  • Overnattingsgodtgjørelse: kr 580 per døgn. Overnatting må dokumenteres med kvittering og det må dokumenteres behov.
  • Egenandel: Det beregnes en egenandel på kr 1000 per person.
  • Andre forutsetninger. Medlemskap i Momentum.

Vi håper dette vil gjøre det mulig for flere som har lang reisevei å delta på flere arrangementer i andre deler av landet. Ønsker du å gi oss tilbakemelding på dette, eller komme med innspill? Kontakt oss gjerne på info@momentum.nu.

Last ned reiseregningsskjema her.

Delta aktivt i å utvikle og drive Momentum

Har du lyst til å engasjere deg? Du har mange muligheter. Momentum ønsker seg mange engasjerte og aktive medlemmer.

  • Du har mulighet til å være med på å forme Momentum akkurat slik du mener organisasjonen bør være med de prioriteringene du mener vi bør sette høyest!
  • Vervet kan gi deg gode muligheter til å påvirke politiske prosesser og til å se hva som skjer på protese og amputasjonsfronten ute i verden.
  • Du kan få være med på å gjennomføre ulike aktiviteter du mener er relevant og som du ønsker å tilby våre medlemmer der du ønsker!
  • Vervet kan gi deg mye god arbeidserfaring innenfor mange ulike spennende områder, eksempelvis som likeperson, innen media, administrasjonsarbeid, økonomi og ledelse. Dette vil du kunne få attestert til din CV og jobbsøknad!
  • Vervet skal ikke gi deg økonomiske ulemper, og er du med på å arrangere en aktivitet vil ikke dette koste deg annet enn tiden du bruker for å gjennomføre arrangementet!

Les mer om hvordan du kan engasjere deg aktivt som medlem i Momentum