Informasjons og samfunnsarbeid

Informasjons- og samfunnspolitisk utvalg

Informasjons- og samfunnspolitisk utvalg har ansvar for fornyelse og oppdatering av Momentums visuelle identitet en storfornyelse av logo, farger osv. har i de seneste måneder funnet sted, se omtale i forrige utgave av Livsglede). En viktig del av arbeidet er å tilse at den nye profilen blir brukt, vel å merke riktig brukt, i enhver Momentum-sammenheng.

Utvalget arbeider i tillegg for at amputerte/protesebrukere skal ha like muligheter som funksjonsfriske. De viktigste blant mange oppgaver er å sikre fortsatt finansiering av protesetilpasning gjennom NAV, å få fjernet 26-årsregelen hva angår spesialproteser, å arbeide for forbedret amputasjons kirurgi og fantomsmerte/stumpsmerte behandling samt å medvirke til forbedret gangtrening.

Utvalget består av Nils-Odd Tønnevold (leder), Kristin Holter-Sørensen, Geir Bornkessel, Ola Kvisgaard og Rune Kløvtveit.

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Nils-Odd Tønnevold;
Tlf.: 92 20 16 26
E-post: nils.tonnevold@connectum.no