IT/Web-utvalget

Webutvalget  står for vedlikehold og oppdatering av Momentums nettsider og for arbeidet med foreningens Facebook-konto. Tanken bak Momentums nærvær på nettet og Facebook er at det skal styrke medlemmenes muligheter til å følge med i hva som skjer i amputertes miljøer nasjonalt og internasjonalt.

Utvalget består av Petter Thime (Leder) og Kjetil Bragstad.

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Petter Thime
Tlf.: 900 19 095
E-post: petter.thime@momentum.nu