Kommunikasjons- og informasjonsutvalget

Kommunikasjons- og informasjonsutvalget består av flere tidligere utvalg som høsten 2019 ble slått sammen til et utvalg.

(it/web- , redaksjonen, livsglede- og informasjonsutvalget)

Kommunikasjons- og informasjonsutvalget i Momentum står for utgivelse av medlemsbladet Livsglede fire ganger årlig. Produksjon av tekst og foto, samt ferdigstilling før hvert blad sendes til trykking, inngår i arbeidet i sammarbeid med vår innholdsprodusent. Utvalget står også for innhenting av annonser og har som et utgangspunkt at annonseinntekter skal dekke kostnadene med å utgi bladet.

Utvalget har og ansvar for følgende:

Vedlikehold og oppdatering av Momentums nettsider, Facebook side og gruppe, samt Instagram og andre SOME plattformer som er aktuelle å være på, samt visuell profil på alle flater og trykte medier. Tanken bak Momentums nærvær på nett og SOME er at det skal styrke medlemmenes muligheter til å følge med i hva som skjer i amputertes miljøer nasjonalt og internasjonalt.

Arbeide for at amputerte/protesebrukere skal ha like muligheter som funksjonsfriske. De viktigste blant mange oppgaver er å sikre fortsatt finansiering av protesetilpasning gjennom NAV, å få fjernet 26-årsregelen hva angår spesialproteser, å arbeide for forbedret amputasjons kirurgi og fantomsmerte/stumpsmerte behandling samt å medvirke til forbedret gangtrening. 

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær innsats for amputerte?

Momentum delte ut Momentumprisen for første gang i 2004 og siden har det blitt tradisjon. Vi ønsker på denne måten å hedre den eller de som har gjort en spesiell innsats for protesebrukere og pårørende.

Momentumprisen for ekstraordinær innsats

Send gjerne forslag på enkeltperson, et tema, en avdeling, en institusjon / organisasjon eller en bedrift som på en eller annen måte har gjort en innsats langt utover det vanlige og som du derfor mener bør få:

Momentumprisen for beste protesekosmetikk

På samme måte vil vi sette fokus på protesens utseende med særlig vekt på form og fasong og oppfordre til innovasjon og nytenkning på området. Hermed vil vi invitere deg til å sende inn forslag til den/de som du mener bør få: Bilde av kosmetikk må vedlegges nominasjonen.

Tidligere prisvinnere:

  • 2019 – Momentums ærespris: Sigrun Solberg
  • 2018 – Momentums ærespris: Hans-Emil Møller-Hansen
  • 2015 – Geir Bornkessel
  • 2010 – Momentums ærespris: Nils-Odd Tønnevold
  • 2010 – Ortopediingeniør: Roger Gsell Ortopediteknikk Ryen i Oslo, Ottestad Rehailiteringssenter Hamar og Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering.
  • 2008 – Bjørg Nodeland, Jan Risnes, ortopeditekniker i OCH Ortopedis avdeling i Oslo og Rehabiliteringsavdelingen ved Haukeland
  • 2007 – Momentums ærespris: Tor Dalsheim
  • 2007 – Anne Berit Flaaten, Vebjørg Walle og Fredrik Johansen
  • 2005 – Ekteparet Liv Karin og Rune Søstuen
  • 2004 – Kjetil Atterås fra Atterås Ortopediteknikk og Tomm Kristensen  fra Norsk Teknisk Ortopedi

Nominasjon og forslag

Alle som ønsker det kan nominere kandidater.

Forslag må være begrunnet og inneholde navn, adresse og telefonnumre til både forslagstiller og kandidatene (med et lite forbehold om antallet) vil bli invitert til prisutdelingen.

Prisen vil bli utdelt i løpet av den årlige Momentum Weekend.

Flere opplysninger fås ved å ringe Momentum på tlf. 40 00 43 60 eller e-post info@momentum.nu

Forslag på kandidater må være Momentum i hende innen utgangen av april hvert år. Send ditt forslag til Momentum på e-post info@momentum.nu 

Det er hovedstyret i Momentum som vurderer innkomne forslag og innstiller på prisvinnere.

Utvalgets medlemmer:

Petter Thime

Petter Thime

Leder av utvalget

Tlf.: 900 19 095
E-post: petter.thime@momentum.nu

Ansvar for annonsering.

Marte Nordahl

Marte Nordahl

Innholdsprodusent

Tlf.: 95 89 07 93
E-post: ip@momentum.nu

For spørsmål eller tips til Livsglede, nettside og SOME, ta gjerne kontakt med Marte

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Medlem

Tlf.: 4860 1974
E-post: leder@momentum.nu

Mark Miller

Mark Miller

Medlem

Tlf.: 92887660
E-post: mark.miller@momentum.nu