Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeidet er et av Momentums hovedsatsingsområder

Likepersoner klare til innsats
Likepersoner fra Momentum er klare til å møte medmennesker som trenger råd, veiledning og oppmuntring, Foto: Hans Hekneby Reinertsen

likepersonkontakter-300x300

Momentum er en organisasjon av og for likepersoner. Det å treffe mennesker med felles erfaring er ofte det aller viktigste.

Alt Momentum gjør er i bunn og grunn likepersonsarbeid.
Det handler om å utveksle erfaringer med hverandre og å flytte grenser sammen.

Momentum har lokale likepersonkontakter og pårørendekontakter i hele landet.

Likepersonkontaktene og pårørendekontaktene møter gjerne amputerte og deres pårørende allerede på sykehuset kort tid etter operasjonen. De gjennomfører en-til-en samtaler og gruppesamtaler etter behov. Likepersonkontaktene og pårørendekontaktene i Momentum har mange hundre møter med amputerte og pårørende hvert år.

I tillegg til lokale kontakter har Momentum et nasjonalt utvalg som organiserer arbeidet og holder kurs og samlinger for likepersoner og pårørendekontakter og sørger en faglig høy kvalitet på dette viktige arbeidet.

Momentum Øst:

Likepersonkontakter:
Helge Viken
Helge_e_viken@hotmail.com
Mobil: 41311035

Kristin Holter Sørensen – Leggamputert
kriholtesor@hotmail.com
Mobil: 99719756

Pårørendekontakt:
Vigdis Hansen
vigdis@regnskapsnett.no
Mobil: 90646743

Mer informasjon om Momentum Øst >>

Momentum Innlandet:

Likepersonkontakter:

Roar Borg Olafsen- Leggamputert (Roa, Innlandet)                                                                                                    borgolafsen@gmail.com                                                                                                                                                                      Mobil: 93697330

Rune Søstuen – Armamputert (Hedmark)
runesostuen@yahoo.no
Mobil: 95965242

Pårørendekontakt:
Liv Karin Søstuen (Hedmark & Oppland)
livkarins@yahoo.no
Mobil: 47021094
Mer informasjon om Momentum Innlandet >>

Momentum Midt-Norge:

Likepersonkontakt:
Tor Aalberg
toraal@hotmail.com
Mobil: 93091164

Mer informasjon om Momentum Midt-Norge >>

Momentum Sør:

Likepersonkontakt
Terje Tobias Finnsådal
ttfinsaadal@marnardal.com
Mobil: 91595466

Mer informasjon om Momentum Sør >>

Momentum Sør-Øst:

Likepersonkontakt:
Hans Emil Møller-Hansen
h-moelle@online.no
Mobil: 90183810

Pårørendekontakt:
Karin Møller-Hansen
k.moller@online.no
Mobil: 95704890

Mer informasjon om Momentum Sør-Øst >>

Momentum Vest:

Likeperson- og pårørendekontakter:
Marit Havre Nilssen
hnmarit@frisurf.no
Mobil: 92030616/55343737

For Sogn og Fjordane:
Finn Atle Leirpoll
fin-atle@frisurf.no
Mobil: 95195075

Mer informasjon om Momentum Vest >>

Momentum Nord:

Likepersonkontakter:

For Troms
Likepersonkontakt

Håkon Gebhardt
haakongebhardt@gmail.com
Mobil: 41 64 03 50

Mer informasjon om Momentum Nord >>

Likeperson- og pårørendeutvalget

Utvalget organiserer og effektiviserer likepersontjenesten og og kontakten med pårørende, i  samspill med lokale Momentum- krefter rundt om i landet. Å bidra til god kontakt med sykehus, rehabsentre og ortopediverksteder er en av utvalgets sentrale oppgaver. I denne sammenheng er Momentums nye Info-Konvolutt et viktig verktøy.

Utvalget består av:

Mark Miller (leder)
Marit Havre Nilssen
Jon Arne Rosenlund

Kontakt likepersonutvalget
Mark Miller (Leder)

Mobil: 92887660
mark.miller@momentum.nu/markjamiller@gmail.com