Fotoutstillingen: Livsglede


Om fotoutstillingen

Hvorfor LIVSGLEDE?

For å lykkes med å formidle budskapet om fremtid og muligheter fremfor sorg og tap til en gruppe mennesker som har synlig bevis på at livet har gitt dem solid motgang, bestemte vi i Momentum oss for at vi måtte tenke nytt og annerledes. Våren 2001 arbeidet vi med å utvikle en brosjyre som du blir glad av å bla i. Da en prøve på brosjyren var ferdig like før sommer- ferien – full av grensesprengende fotogra er av protesebrukere som sprudler av livsmot og livsglede – skjønte vi at vi ikke kunne stoppe der. Vi måtte vi gjøre noe mer ut av det.

Mens brosjyren gikk i trykken begynte vi å planlegge en utstilling basert på fotogra ene tatt av den legendariske fotograf Dag E. Thorenfeldt for Momentum. Trykksaken som du nå holder i hånden er basert på dette fyrverkeriet av noen fotogra er og siden de formidler livsglede på en sterk, direkte og ekte måte kk utstillingen og bildeserien navnet ”LIVSGLEDE”.

Utstillingen høstet stor oppmerksomhet da den ble åpnet av Prinsesse Märtha Louise, Helse- ministeren og rikshospitalets adm. direktør for første gang 4. oktober 2001. Siden har Livs- glede den gått en seiersgang landet rundt. I sitt tiende år ble den fornyet med en rekke nye fo- togra er av Thorenfeldt for å vise mennesker i alle faser av livet. fordi temaet Livsglede setter på agenda er tidløst og alltid like aktuelt, er utstillingen fremdeles etterspurt.

Hensikten med utstillingen så vel som brosjyren sammenfaller med Momentums visjon, som er å spre livsglede og inspirere protesebrukere og pårørende til å gjøre det beste ut av det. Det er også for å rette en STor TAKK til fotograf Thorenfeldt for fantastiske bilder og til pårørende og alle som arbeider med rehabilitering av amputerte for å minne dem hvor viktig deres innsats er. Det betyr mer enn noen kan ane!

Gjennom fotografiene vil vi også minne om betydning av eksemplets makt. Vi er mange erfarne brukere og pårørende som frivillig stiller opp for andre i samme situasjon over hele landet gjennom besøk og samtaler. Enten du arbeider i helsevesenet, er pårørende eller venn til en amputert/pårørende, eller selv står foran en amputasjon ellerer nyamputert, eller bare ønsker å vite mer – ta kontakt og vi stiller opp. Vi er kurset og har taushetsplikt.

Last ned brosjyren om fotoutstillingen Livsglede

Livsgledeutstillingsutvalget

Livsgledeutstillingsutvalget skal se til at den vandrende fotoutstillingen Livsglede blir vist på stadig flere steder rundt om i landet, forsøksvis ett sted pr. kvartal. Det skal bistå lokale Momentumkrefter med gjennomføring og med sponsorfinans iering slik at hver visning av utstillingen blir selvfinansierende.

Utvalget består av Rune Søstuen og Hans Emil Møller-Hansen.

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Rune Søstuen
Tlf.: 95 96 52 42
E-post: runesostuen@yahoo.no