Lokalt arbeid

Sosialt og aktivt

Gjennom regionlag i hele landet jobber Momentum med likepersonsarbeid og lavterskeltilbud til medlemmene.

Oversikt over Momentums regionlag finner du her.

Regionlagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Momentum jobber lokalt med blant annet likepersonsarbeid, hvor vi søker å gi informasjon som er relevant til de som er i en sårbar situasjon og har behov for vår kunnskap og erfaring. Organisasjonen kurser årlig flere likepersoner som holder til ulike steder i landet og bidrar på frivillig basis med besøk av de som har et behov for det. Både amputerte, protesebrukere og pårørende kan bli likepersoner.

Videre forsøker Momentum å tilby ulike lavterskel tilbud lokalt for sine medlemmer. Dette er først og fremst en aktiv og sosial arena hvor medlemmer gis en mulighet til å møte hverandre, dele erfaringer og komme med innspill. Slike aktive og sosiale arenaer kan være grillfester, julelunsjer, julebord eller en aktivitet lokalt. Tilbudet varierer naturlig nok med medlemsmassen lokalt og engasjementet av sine medlemmer.

Eksempler på slike typer aktiviteter er Golf på Atlungstad i regi av Momentum Innlandet, Aktivitetshelg på Hurdalsjøen i regi av Momentum Øst og julebord på Geilo i regi av Momentum Vest. Dersom du har en idè til et slikt tilbud eller savner en slik arena lokalt, oppfordrer vi deg til å engasjere deg lokalt og bidra til å gi et tilbud til andre i en lignende situasjon!

Lokalt kan det også være muligheter for å påvirke politisk gjennom å bidra som representant for Momentum på vegne av amputerte og protesebrukere i ulike brukerutvalg. Slike brukerutvalg er ofte å finne i tilknytning til sykehus, rehabiliteringssentre og andre offentlige institusjoner på kommune nivå og fylkesnivå.

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu