Momentumprisen

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær innsats for amputerte?

Momentum delte ut Momentumprisen for første gang i 2004 og siden har det blitt tradisjon. Vi ønsker på denne måten å hedre den eller de som har gjort en spesiell innsats for protesebrukere og pårørende.

Momentumprisen for ekstraordinær innsats

Send gjerne forslag på enkeltperson, et tema, en avdeling, en institusjon / organisasjon eller en bedrift som på en eller annen måte har gjort en innsats langt utover det vanlige og som du derfor mener bør få:

Momentumprisen for beste protesekosmetikk

På samme måte vil vi sette fokus på protesens utseende med særlig vekt på form og fasong og oppfordre til innovasjon og nytenkning på området. Hermed vil vi invitere deg til å sende inn forslag til den/de som du mener bør få: Bilde av kosmetikk må vedlegges nominasjonen.

Tidligere prisvinnere

 • 2015 – Geir Bornkessel
 • 2010 – Momentums ærespris ble tildelt:
  Nils-Odd Tønnevold
 • 2010 – Ortopediingeniør: Roger Gsell Ortopediteknikk Ryen i Oslo, Ottestad Rehailiteringssenter Hamar og Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering.
 • 2008 – Bjørg Nodeland, Jan Risnes, ortopeditekniker i OCH Ortopedis avdeling i Oslo og Rehabiliteringsavdelingen ved Haukeland
 • 2007 – Momentums ærespris ble tildelt:
  Tor Dalsheim
 • 2007 – Anne Berit Flaaten, Vebjørg Walle og Fredrik Johansen
 • 2005 – Ekteparet Liv Karin og Rune Søstuen
 • 2004 – Kjetil Atterås fra Atterås Ortopediteknikk og Tomm Kristensen  fra Norsk Teknisk Ortopedi

Nominasjon og forslag

Alle som ønsker det kan nominere kandidater. Forslag må være begrunnet og inneholde navn, adresse og telefonnumre til både forslagstiller og kandidatene (med et lite forbehold om antallet) vil bli invitert til prisutdelingen. Prisen vil i år som i fjor bli utdelt i løpet av høsten, sted, dato, og andre detaljer omkring prisutdelingen vil bli fastsatt senere.

Flere opplysninger fåes ved å ringe Momentum på tlf. 40 00 43 60 eller e-post info@momentum.nu

Forslag på kandidater må være Momentum i hende innen 1. november hvert år.

Send ditt forslag til Momentum, Pb 49 Skøyen, 0212 Oslo, per faks 4000 4361 eller e-post info@momentum.nu

Det er Momentumprisutvalget som vurderer innkomne forslag og innstiller på prisvinnere
Momentumprisutvalget skal innhente kandidatforslag til Momentum-prisen, vurdere innkomne forslag og innstille prisvinnere.

Utvalget består av Hans Emil Møller-Hansen (leder) og Rune Søstuen.

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Hans Emil Møller-Hansen;
Tlf.: 90 18 38 10
E-post: h-moelle@online.no