Momentum prisen

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær innsats for amputerte?

Momentum delte ut Momentumprisen for første gang i 2004 og siden har det blitt tradisjon. Vi ønsker på denne måten å hedre den eller de som har gjort en spesiell innsats for protesebrukere og pårørende.

Momentumprisen for ekstraordinær innsats

Send gjerne forslag på enkeltperson, et tema, en avdeling, en institusjon / organisasjon eller en bedrift som på en eller annen måte har gjort en innsats langt utover det vanlige og som du derfor mener bør få:

 

Momentumprisen for beste protesekosmetikk

På samme måte vil vi sette fokus på protesens utseende med særlig vekt på form og fasong og oppfordre til innovasjon og nytenkning på området. Hermed vil vi invitere deg til å sende inn forslag til den/de som du mener bør få: Bilde av kosmetikk må vedlegges nominasjonen.

Tidligere prisvinnere:

  • 2019 – Momentums ærespris: Sigrun Solberg
  • 2018 – Momentums ærespris: Hans-Emil Møller-Hansen
  • 2015 – Geir Bornkessel
  • 2010 – Momentums ærespris: Nils-Odd Tønnevold
  • 2010 – Ortopediingeniør: Roger Gsell Ortopediteknikk Ryen i Oslo, Ottestad Rehailiteringssenter Hamar og Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering.
  • 2008 – Bjørg Nodeland, Jan Risnes, ortopeditekniker i OCH Ortopedis avdeling i Oslo og Rehabiliteringsavdelingen ved Haukeland
  • 2007 – Momentums ærespris: Tor Dalsheim
  • 2007 – Anne Berit Flaaten, Vebjørg Walle og Fredrik Johansen
  • 2005 – Ekteparet Liv Karin og Rune Søstuen
  • 2004 – Kjetil Atterås fra Atterås Ortopediteknikk og Tomm Kristensen  fra Norsk Teknisk Ortopedi

Nominasjon og forslag

Alle som ønsker det kan nominere kandidater.

Forslag må være begrunnet og inneholde navn, adresse og telefonnumre til både forslagstiller og kandidatene (med et lite forbehold om antallet) vil bli invitert til prisutdelingen.

Prisen vil bli utdelt i løpet av den årlige Momentum Weekend.

Flere opplysninger fås ved å ringe Momentum på tlf. 40 00 43 60 eller e-post info@momentum.nu

Forslag på kandidater må være Momentum i hende innen utgangen av april hvert år. Send ditt forslag til Momentum på e-post info@momentum.nu

Det er hovedstyret i Momentum som vurderer innkomne forslag og innstiller på prisvinnere.

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu