Styremøteprotokoll Hovedstyret 28.04.2019 (konstitueringsmøte nytt styre)