Velkommen til landsmøte 2021

Landsmøte avholdes lørdag 8. mai 

Landsmøte avholdes i utgangspunktet digitalt sånn som smittesituasjonen er nå, men om det er mulig å samles fysisk vil vi komme tilbake til aktuelt sted.

IKKE bestill flybilletter enda!

Liv Karin sender ut mer info når ting er avklart.

 

Dagsorden og forklaring på punkter ligger under, samt i vedlegg.

I tillegg har vi lagt ut bilder og info om valg av hovedstyret under dagsorden.

 

 

Nederst på siden ligger alle dokumenter for landsmøte.

 

DAGSORDEN landsmøte 2021

1. Åpning, registrering av utsendingenes fullmakter

2. Konstituering, valg av:
– møteleder
– to møtesekretær
– to delegater som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og sekretær.
– tre delegater som er tellekorps.

3. Godkjennelse av dagsorden

4. Behandle og godkjenne årsberetning for 2020

5. Behandle og vedta årsregnskap og revisjonsberetning

6. Enkeltsaker fremmet av eller gjennom hovedstyret

7. Program og handlingsplan

8. Kontingentfastsettelse

9. Behandle og vedta budsjett for 2021

10. Valg av:
– styreleder
– nestleder
– styremedlemmer
– valgkomitè
– revisor

11. Avslutning av årsmøte.

Årsmøte er åpent for alle interesserte.
Kun valgte delegater fra fylkeslag har stemmerett.

Punkt nr. 4 på dagsorden.
BEHANDLE OG GODKJENNE ÅRSMELDING
Vedlegg nr. 1

Punkt nr. 5 på dagsorden REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING
Vedlegg nr. 2

Punkt nr. 6 på dagsorden
ENKELTSAKER (VEDTEKTER)
Vedlegg nr. 3

Punkt nr.7 på dagsorden HANDLINGSPLAN Vedlegg nr. 4

Punkt nr.8 på dagsorden MEDLEMSKONTINGENT FOR PERIODEN

Hovedstyret i Momentum foreslår uendret medlemskontingent for kommende periode. Personlig medlem kr. 350,-
Familiemedlemskap som består av et personlig medlem kr. 350,- Og kr. 100,- pr. husstandsmedlem over 15 år.
Husstandsmedlem under 15 år kr. 50,- (godkjenning av foresatte)

Punkt nr. 9 på dagsorden BUDSJETT
Vedlegg nr. 5
 

 

Punkt nr.10 på dagsorden (VALG)

Innstilling fra valgkomiteen til valg av hovedstyret i

Momentum for 2021 og 2022:

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Rolle - Leder

Fylke – Viken

Gjenvalg 2 år

Petter Thime

Petter Thime

Rolle - Nestleder

Fylke – Rogaland

Gjenvalg 2 år

Morten Berg

Morten Berg

Rolle - Styremedlem

Fylke – Viken

Gjenvalg 2 år

Mark Miller

Mark Miller

Rolle - Styremedlem

Fylke – Viken

Gjenvalg 2 år

Silje Bjerga Nesland

Silje Bjerga Nesland

Rolle - Styremedlem

Fylke – Rogaland

Gjenvalg 2 år

Geir Bornkessel

Geir Bornkessel

Rolle - Varamedlem

Fylke – Spania/ Norge

Gjenvalg 2 år

Roar Olafsen

Roar Olafsen

Rolle - Varamedlem

Fylke – Innlandet

Nyvalg 2 år

Forslag fra hovedstyret:

Revisor: BDT Viken – gjenvalg – 2 år.

Valgkomite:

Elin Holen De Capitano

Elin Holen De Capitano

Valgkomite

Fylke – Rogaland

Gjenvalg 2 år

Hans Petter Børresen

Hans Petter Børresen

Valgkomite

Fylke – Viken

Gjenvalg 2 år

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu