Redaksjonen

Redaksjonen  i Momentum står for utgivelse av medlemsbladet Livsglede fire ganger årlig. Produksjon av tekst og fotos samt ferdigstilling før hvert blad sendes til trykking, inngår i arbeidet. Redaksjonen står også for innhenting av annonser og har som et utgangspunkt at annonseinntekter skal fullfinansiere bladet.

Livsglede 3 - 2019

Redaksjonen består av:

Nils-Odd Tønnevold (ansvarlig redaktør)
Christine Wigaard (grafiker)
Marte Nordahl (innholdsprodusent)
Kjetil BragstadPetter ThimeMark Miller

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med vår innholdsprodusent Marte Nordahl;
Tlf.: 95 89 07 93
E-post: ip@momentum.nu

Kontaktinformasjon for utvalgets leder, Nils-Odd Tønnevold;
Tlf.: 92 20 16 26
E-post: nils.tonnevold@connectum.no

Kontaktinformasjon for ulike utvalgsmedlemmer;
Kjetil Bragstad;
Tlf.: 4860 1974
E-post: leder@momentum.nu

Petter Thime;
Tlf.: 90019095
E-post: petter.thime@momentum.nu

Mark Miller;
Tlf.: 92887660
E-post: mark.miller@momentum.nu