Redaksjonen

Redaksjonen  i Momentum står for utgivelse av medlemsbladet Livsglede fire ganger årlig. Produksjon av tekst og fotos samt ferdigstilling før hvert blad sendes til trykking, inngår i arbeidet. Redaksjonen står også for innhenting av annonser og har som et utgangspunkt at annonseinntekter skal fullfinansiere bladet.

Redaksjonen består av:
Nils-Odd Tønnevold (ansvarlig redaktør)
Christine Wigaard (grafiker)
Flemming Dahl (journalist)
Hans Hekneby Reinertsen (fotograf).

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Nils-Odd Tønnevold;
Tlf.: 92 20 16 26
E-post: nils.tonnevold@connectum.no