Sports- og aktivitetsutvalget

Dette utvalget skal stimulere Momentum-medlemmene til mestring gjennom fysisk aktivitet . Spredning av informasjon om eksisterende tilbud i regi av andre aktører samt etablering av tilbud i Momentum-regi (eksempelvis et tilbud knyttet til Ridderuka på Beitostølen) står på arbeidslisten, samt planlegge og arrangere Momentumweekend.

Tidligere arrangementer som er gjennomført i regi av Momentum er fjelltur med mulighet for ridning eller sykling på Hjerkinn, Skitur på Venabu, Momentumweekend i ulike deler av landet med tilhørende aktivitet (f.eks. Tønsberg, Trondheim, Harstad, Alta med snøscootersafari, Stavanger med padling og båttur, Haugesund med utflukt og ulike aktiviteter).

Utvalget består av Silje Bjerga Nesland (leder) og Petter Thime.

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt på;
Tlf.: 40 24 10 81

E-post: aktivitet@momentum.nu

Mer informasjon om tidligere aktiviteter og bilder fra disse kommer. Under kan du se videoer fra Momentumweekend 2017 i Haugesund, Momentumweekend 2018 i Tønsberg (med besøk til Tufte Gård) og 2019 i Trondheim.