Studieutvalget

Studieutvalget

Studieutvalget skal  stimulere til skolering og opplæring, bistå fylkeslagene i identifiseringen av kilder til finansiering , også i utarbeidelsen av søknader om tilskudd. Det skal også representere Momentum i Studieutvalget Funkis.

Momentums studieutvalg består av Kjetil Bragstad (leder) samt Liv Karin Søstuen (Momentums adm. sekretær).

For spørsmål eller tips til utvalget ta gjerne kontakt med utvalgets leder, Kjetil Bragstad;
Tlf.: 48 60 19 74
E-post: k-brag@online.no