Nye ortopediingeniører underveis

 Sol, reker og hvitvin gjorde sitt til god stemning om bord da OVL inviterte ortopediingeniørstudenter og enkelte andre forbindelser til en kontaktskapende båttur på Oslofjorden. Foto: Hans H. Reinertsen.
Sol, reker og hvitvin gjorde sitt til god stemning om bord da OVL inviterte ortopediingeniørstudenter og enkelte andre forbindelser til en kontaktskapende båttur på Oslofjorden. Foto: Hans H. Reinertsen.

Ledige jobber venter på å bli fylt av ungdommer som utdanner seg til å bli ortopediingeniører, ifølge Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL).

Da forbundet nå på sensommeren var vertskap for en båttur der ortopediingeniørstudenter var i flertall blant de inviterte, var et udekket behov for nettopp ortopediingeniører et sentralt samtaletema.

OVLs daglige leder, sekretær Svein Vidar Ersvær, nevnte behovet allerede da han ønsket velkommen om bord til den kontaktskapende ettermiddagsturen på Oslofjorden:

Ersvær så det som tilnærmet garantert at studentene etter unnagjort utdannelse vil finne seg jobber, og han gjorde det klart at han ikke tok for hardt i da han sa at

«vi trenger godt kvalifiserte, flinke ortopediingeniører.»

Nyutvidet utdannelseskapasitet

At ortopediingeniører er mangelvare her i landet, er et mange år gammelt fenomen. Ortopediverksteder har slitt med å finne folk til ledige stillinger, noe amputerte og andre kategorier verkstedkunder har kunnet merke i form av til dels lange ventetider.

Mens den ortopeditekniske bransjen gleder seg over så å si hver nyutdannet ortopediingeniør, gleder den seg også over at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som står for utdannelsen av ortopediingeniører her i landet, fra nå av skilter med en sterkt utvidet kapasitet for utdannelse av den ettertraktede typen ingeniører.

Dermed ligger det i kortene at det på få års sikt vil komme flere nyutdannede ortopediingeniører ut i jobbmarkedet.

Aldrende befolkning, flere kunder …

Om det dermed vil bli balanse mellom tilbud og etterspørsel, slik at mangelvarefenomenet går over i historien for godt, gjenstår imidlertid å se:

En aldrende befolkning og et dermed antatt voksende behov for ortopediverkstedtjenester kan tenkes å medføre behov for en enda større utdannelseskapasitet enn det i dag er lagt opp til.

Regn med mer stoff om utdannelse av ortopediingeniører i kommende høstutgave av Momentum-bladet Livsglede.

fd

Legg igjen en kommentar