Nytt lesestoff

Et glatt vinterfortau med et sint Momentum-styremedlem, Kristin Holter-Sørensen, stående på hålka …

Vårutgaven av Livsglede er ute av trykkeriet og på vei til postkassene. Forsidefoto: Hans Hekneby Reinertsen.

Bildet er å finne på forsiden av årets første Livsglede, som nå er underveis til Momentum-medlemmer og andre mottagere.

Snø, is og hålke som gjør fortauer og byrom for øvrig tilnærmet ufremkommelige for mange – funksjonshemmede og eldre mennesker inkludert – er et gammelt fenomen i Norge. Men vinteren som nå er på hell har i så måte vært spesielt ille.

 

Fall og legevaktbesøk

Momentum-styremedlem Kristin er én av tusener som i vinterens løp har falt og slått seg såpass kraftig at fallet er blitt etterfulgt av et legevaktbesøk.

«Mitt inntrykk er at Oslo er en by for de unge og friske. Vi som er handikappet og har en alder, er ikke velkomne i Oslo», sier Kristin i Livsglede-utgaven som nå er ute fra trykkeriet.

 

To nye likepersoner

Mark og Line, han businessmann og hun sykepleier, er for nye å regne i rekken av Momentums likepersoner. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Blant det øvrige som finnes i bladet, er et nærblikk på Mark Miller, leggamputert på begge sider, og hans livsledsager fra ungdommen av, Line. De to kom til Momentum i fjor og ble raskt å finne i foreningens rekker av likepersoner

Engelskfødte Mark og norskfødte Line har bodd og fartet mye omkring ute i den store verden. Dermed kom de til Momentum med en pen porsjon internasjonal ballast – og dermed kanskje noen spennende innfallsvinkler til erfaringsutvekslinger i det brogede Momentum-fellesskapet.

De to gjør det klart at de er blitt likepersoner av lyst og vilje, at dette ikke er noe de har følt seg presset til. Hør hva Line sier: «Vi ønsker jo egentlig flere oppdrag, det hadde vært gøy å ha mer å gjøre.»

 

Omstridt flytteprosess

Snø, is og hålke som gjør fortauer og byrom for øvrig tilnærmet ufremkommelige for mange – funksjonshemmede og eldre mennesker inkludert – er et gammelt fenomen i Norge. Men vinteren som nå er på hell har i så måte vært spesielt illeEn epost fra Momentums Nils-Odd Tønnevold til helse- og omsorgsminister Bent Høie har sørget for at den omstridte rehab-flyttingen fra Haukeland ikke kan gå regjeringen hus forbi.

Rehabiliteringen i Bergen av amputerte er i ferd med å bli overflyttet fra Haukeland til Nordås, men – som det fremkommer i nyeste Livsglede – ikke uten spetakkel.

Uroen omkring flytteprosessen blir nevnt på lederplass. Den blir i tillegg omtalt i en kronikk skrevet av overlege Sigrun Solberg, en nøkkelperson bak utviklingen av rehabiliteringen på Haukeland. Og dessuten:

Uroen har nådd regjeringens bord – i form av en epost skrevet av Momentums Nils-Odd Tønnevold og adressert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.