Nytt styre i Momentum


Landsmøtet er unnagjort. Med unntak av noen som reiste tidlig hver til sitt, ble deltagerne samlet til avfotografering utenfor Oslo-hotellet der møtet ble holdt.
Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Landsmøtet fikk et nytt styre på plass

Etter foreningens landsmøte i Oslo i april, stiller Momentum med et fornyet hovedstyre. To tidligere medlemmer er ute av bildet, mens to nye er kommet inn.

Nils-Odd Tønnevold, tidligere styreleder, og Marit Havre Nilssen, tidligere varamedlem, er ute – Alf Richard Kaggerud og Silje Bjerga Nesland er inne som nye varamedlemmer.

Blant dem som satt og fortsatt sitter i styret, har noen forandringer skjedd:

Kjetil Bragstad er blitt styreleder, etter tidligere å ha vært nestleder, mens Merete Linde-Nielsen er blitt nestleder, etter tidligere å ha vært varamedlem.

Geir Arne Hageland, Arne Wilberg og Kristin Holter-Sørensen var styremedlemmer – og er det fremdeles.

Tekst: Flemming Dahl