OTWorld 2018

Erik Haugen närvarande på OTWorld 2018 i Leipzig. Foto: Erik Haugen

Internationell mässa för ortopediska hjälpmedel

Medan de flesta norrmän firar 17. Maj hemma i Norge, några reser världen runt för att främja sina intressen på uppdrag av en gemenskap. Chefen för Momentum Innlandet, Erik Haugen, samt chefen för redaktionen och informations- och socialpolitiska nämnden, doktor Nils-Odd Tønnevold, har i år valt att delta i OTWorld 2018 och representera Momentum respektive Ic2a.

Aqualeg och andra kända skådespelare är på plats på mässan. Foto: Erik Haugen.

Med fler än 570 utställare, över 21 000 besökare, mer än 320 talare och 400 kongresslektioner gör detta OTWorld 2018 till den kanske största internationella mässan för ortopediska hjälpmedel. OTWorld har utställare, verkstäder och leverantörer från hela världen, allt från stora världskända företag till de lite mindre aktörerna. Både Össur, Ottobock, Filleuer, Blatchford, Steeper, Lindeh Extend och Aqualeg var bland dessa. Detta ger ett brett utbud och möjlighet att se innovation som inte alltid är lika tillgänglig för den enskilde användaren. Engagemang på sådana arenor är viktigt för att bygga upp kompetens för frivilligorganisationer som Momentum, och är också en viktig arena för att etablera ett större kontaktnät inom detta intresseområde.

Fredag klockan 14.30 – 15.45 höll ledaren för Momentum Innlandet, Erik Haugen, en föreläsning om kamratarbete i Momentum på OTWorld. Föreläsningen är ett viktigt bidrag till inspiration för andra relevanta personer

Kosmetiska händer och armar. Foto: Erik Haugen

partnerorganisationer runt om i världen, samt en signal till hälsomyndigheter i andra länder, ortopediska workshops och leverantörer om värdet och vikten av användarmedverkan. Detta tydliggör vikten av arbetet i Momentum, från lokal nivå till internationell nivå. Organisationen av detta arbete, dess styrkor och svagheter, är något som även andra kan få erfarenhet av, och bidra till förändring genom konstruktiv kritik.

Momentum har fortfarande en utmaning i vissa delar av landet, och arbetar för att etablera ett bättre kamraterbjudande på flera håll i landet. Första helgen i juni reser Momentums ledare Kjetil Bragstad och kamrat- och anhörignämndens ledare Arne Wilberg för att delta på ett medlemsmöte i Harstad där detta är ett centralt tema.

Vill du engagera dig i arbetet är du välkommen att se mer information om vad informations- och socialpolitiska nämnden och anhörig- och kamratnämnden gör. Kontakt!

Nästa mässa är 12. – 15. maj 2020. Foto: Erik Haugen

Lämna en kommentar