OTWorld 2018

Erik Haugen tilstede på OTWorld 2018 i Leipzig. Foto: Erik Haugen

Internasjonal messe for ortopediske hjelpemidler

Mens de fleste nordmenn feirer 17. mai hjemme i Norge, reise enkelte ut i verden for å fremme interessene på vegne av et felleskap. Leder av Momentum Innlandet, Erik Haugen, samt leder av redaksjonen og informasjons- og samfunnspolitisk utvalg, dr. Nils-Odd Tønnevold, har i år heller valgt å delta på OTWorld 2018 og representerer henholdsvis Momentum og Ic2a.

Aqualeg og andre kjente aktører er tilstede på messen. Foto: Erik Haugen.

Med mer enn 570 utstillere, over 21 000 besøkende, mer enn 320 foredragsholdere og 400 kongress leksjoner gjør dette OTWorld 2018 den kanskje største internasjonale messen for ortopediske hjelpemidler. OTWorld har utstillere, verksteder og leverandører fra hele verden, alt fra store verdenskjente firmaer til de noe mindre aktørene. Både Össur, Ottobock, Filleuer, Blatchford, Steeper, Lindeh Extend og Aqualeg var blant disse. Dette gir et stort spenn og mulighet til å se innovasjon som ikke alltid er like tilgjengelig for den enkelte bruker. Engasjement på slike arenaer er viktig for å opparbeide kompetanse for frivillige organisasjoner som Momentum, og er i tillegg en viktig arena for å etablere et større kontaktnettverk innenfor dette interesseområdet.

Fredag klokken 14.30 – 15.45 holdt leder for Momentum Innlandet, Erik Haugen, foredrag om likepersonarbeidet i Momentum på OTWorld. Foredraget er et viktig bidrag til inspirasjon for andre relevante

Kosmetiske hender og armer. Foto: Erik Haugen

samarbeidsorganisasjoner rundt omkring i verden, samt et signal både helsemyndighetene i andre land, ortopediske verksteder og leverandører om verdien og viktigheten av brukermedvirkning. Dette tydeliggjør viktigheten av arbeidet i Momentum, fra lokalt plan til det internasjonale nivået. Organiseringen av dette arbeidet, dets styrke og svakheter, er noe også andre kan høste erfaringer fra, og bidra til å endre gjennom konstruktiv kritikk.

Momentum har likevel en utfordring enkelte deler av landet, og jobber med å få etablert et bedre likepersontilbud flere steder i landet. Første helgen i Juni reiser leder i Momentum, Kjetil Bragstad, samt leder for likeperson- og pårørende utvalget, Arne Wilberg, for å delta på medlemsmøte i Harstad hvor dette er et sentralt tema.

Ønsker du å engasjere deg i arbeidet, kan du gjerne se mer informasjon om hva informasjons- og samfunnspolitisk utvalg og pårørende- og likepersonsutvalget gjør. Ta kontakt!

Neste messe er 12. – 15. Mai 2020. Foto: Erik Haugen