På väg från tryckeriet

Grete Flattun. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
Grete Flattun. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Livsglädje nummer 3-2017

Till häst, i simhallen, i bergsväggen, på cykeln… 21-åriga Tonje Engum Torkildsen använder lårprotesen som vad den är tänkt att vara, hjälpmedel – och hon använder den tydligen för allt den är värd .

Höstens upplaga av Livsglede, nu på väg från tryckeriet, har Tonje på framsidan. På mellansidorna också där tillsammans med ortopedingenjör Anne Katrine Hjermann, som så att säga fick dysmeli-drabbade Tonje på fötterna för ett par decennier sedan – och senare hjälpte till att hålla henne på fötter.

.

Läste i den kommande tidningen också om Grete Flattun, som är 1954 år och för tre och ett halvt år sedan lades in på sjukhus – fem veckor senare för att vakna upp utan två ben och två händer som hade varit på plats sedan kom hon till sjukhuset .

Grete är nu bland Momentums auktoriserade kamrater och en definitivt aktiv dam även i andra sammanhang. Hon gör det klart att det inte är upp till henne att tugga på sitt eget öde.

Det är rimligt att föreställa sig att den glada och temperamentsfulla Grete förvisso är en jämställd som kan inspirera nya amputerade att se ljus i slutet av tunneln.

Höstupplagan av Livsglede bringar också material om bristen på ortopedingenjörer, en brist som nu sannolikt åtminstone något kommer att åtgärdas till följd av en nyligen utökad utbildningskapacitet vid Högskolan i Oslo och Akershus (HiOA).

Håkon Jensen - Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
Grete Flattun. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

.

Och se gärna bristen på ortopedingenjör som en bidragande orsak till att Håkon Jensen, ringräv till ortopedingenjör, fastnade för ett nytt jobb på Hamar Ortopediske när han gick i pension efter en lång karriär inom Sophies Minde Ortopedi, där han bl.a. många år fram till pensionsåldern var chef med titeln direktör.

Ja, det finns också mer material i nya Livsglede – och det hör också till historien om omslagstjejen Tonje att hon funderar på att kanske bli ortopedingenjör…

Lämna en kommentar