På vei fra trykkeriet

Grete Flattun. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
Grete Flattun. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Livsglede nummer 3-2017

På hesteryggen, i svømmebassenget, i fjellveggen, på sykkelen … 21 år gamle Tonje Engum Torkildsen bruker lårprotesen som hva den er ment å være, et hjelpemiddel – og hun bruker den tilsynelatende for alt den er verdt.

Høstens utgave av Livsglede, nå på vei fra trykkeriet, har Tonje på forsiden. På midtsidene også, der sammen med ortopediingeniør Anne Katrine Hjermann, som så å si fikk dysmelirammede Tonje på beina for et par tiår siden – og senere har bidradd til å holde henne på beina.

.

Les i det kommende bladet også om Grete Flattun, som er av 1954-årgang og for tre og et halvt år siden lot seg legge inn på sykehus – for fem uker senere å våkne opp uten to bein og to hender som hadde vært på plass da hun ankom sykehuset.

Nå er Grete blant Momentums autoriserte likepersoner og en definitivt aktiv dame også i andre sammenhenger. Hun gjør det klart at det ikke ligger til henne å drøvtygge på egen skjebne.

Det er nærliggende å tenke seg at den muntre og temperamentsfulle Grete så visst er en likeperson som kan inspirere nyamputerte til å se lys i enden av tunnelen.

Høstutgaven av Livsglede bringer også stoff om mangelen på ortopediingeniører, en mangel som nå ligger an til å bli iallfall noe avhjulpet som følge av en nyutvidet utdannelseskapasitet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Håkon Jensen - Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
Grete Flattun. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

.

Og se gjerne ortopediingeniørmangelsen som en medvirkende årsak til at Håkon Jensen, en ringrev av en ortopediingeniør, ble huket inn til ny jobb i Hamar Ortopediske da han gikk av med pensjon etter en lang karriere i Sophies Minde Ortopedi, der han i mange år frem til pensjonsalderen var sjef med direktørtittel.

Ja, det finnes i tillegg mer stoff i nye Livsglede – og det hører for øvrig med til historien om forsidepiken Tonje at hun går med tanker om kanskje å bli ortopediingeniør …