Användarstyrd personalassistans (BPA)

För personer med ett stort och bestående behov av hjälp

Personer med stort behov av hjälp på grund av funktionsnedsättning har rätt att få hjälpen som brukarstyrd personlig assistans (BPA)

Ordningen med brukarstyrd personlig assistans syftar till att ge personer med funktionsnedsättning praktisk hjälp i vardagen och för att kunna delta i samhället. Med användarstyrd personlig assistans kan brukaren få hjälp med personlig omvårdnad, hushållsarbete, inköp och matlagning, få nödvändig assistans för att genomföra skolgång och utbildning, delta i arbetslivet samt ha ett aktivt och socialt liv med familj och vänner. I stort sett ska användarstyrd personlig assistans underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta på alla nivåer i samhället. BPA-ordningen ger möjligheter att sköta sitt eget liv och sin vardag på ett helt annat sätt än hemtjänst. Användarna anställer och sköter assistenterna själva och bestämmer vad de vill ha assistans till när och hur.