Diskriminering

Skydd mot diskriminering

DTL – Den norska diskriminerings- og tillgänglighetslagen ger dig rättsligt skydd mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Syftet med lagen är att främja jämlikhet och jämlikhet, säkerställa lika möjligheter och rättigheter att delta i samhället för alla, oavsett funktionsnedsättning, samt förhindra diskriminering på grund av funktionshinder. Lagen ska bidra till att minska socialt skapade funktionshinder och förhindra att nya skapas.

Jämställdhet och diskrimineringsombud ansvarar för att lagen efterlevs. Tyvärr är det fortfarande mycket diskriminering av personer med funktionsnedsättning i Norge.

Läs mer om Jämställdhet och diskrimineringsombudsmannen här >>

Du kan klaga till ombudet i många olika diskriminerande ärenden:

  • Brist på facilitering i läroanstalter
  • Bristande tillgänglighet i offentliga byggnader och i offentliga utrymmen
  • Att bli nekad kollektivtrafik till exempel för att du använder rullstol
  • Bristande facilitering i arbetslivet
  • Övrig

Norska Handikappförbundet har skapat en mall för ett formulär som du kan använda för att skicka ett klagomål till Likestillings- og diskrimineringsombudsmannen.
Här hittar du denna mall.