Momentums regionlag

Momentum har 8 regioner. Syd, Sydost, Inland, Sydväst, Väst, Mitt, Nord och Sverige.

Kontaktuppgifter till regionerna hittar du nedan.

Genom de 8 regionerna i Norge och Sverige arbetar Momentum med peer-to-peer-arbete och lågtröskelerbjudanden för medlemmar.

De 8 regionerna är i första hand en social arena där medlemmarna kan träffa varandra, utbyta erfarenheter och delta i evenemang och aktiviteter.

Till exempel vi arrangerar turer på skidor, hästar och cyklar med olika intervaller. Momentums årliga storträff, Momentumhelg med medlemmar och olika företag som deltar med utställningar och föreläsningar, sommar- och julevenemang mm.

Alla medlemmar kan delta i evenemang som arrangeras av regionlagen oavsett om de bor i regionen eller inte.

Föreningen har många olika aktiviteter och erbjudanden, vad som händer ser du i vår kalender! Se vad som händer

De regionala teamen ansvarar även för kamratarbete runt om i Norge.
Läs mer om Momentums kamrater och anhörigkontakter här

Momentums regionteam ger både nya och erfarna kamrater möjlighet att delta i kamratkurser.

Det finns alltid plats för den som vill bidra i det arbete vi gör.

Kontakta gärna styrelserna, eller våra kamrat- och anhörigkontakter.

 

Region Öst:

Chef:

Hans Petter Børresen – Mobil: 95119364

Vice:

Geir Bornkessel – Mobil: 97155878

Styrelsemedlemmar:

Morten Berg – Mobil: 90163066

Arve Jarl – Mobil: 99024777

Kristin Holter-Sørensen – Mobil: 99719756 (kamratkontakt)

Suppleanter:

Roar Olafsen – Mobil: 93697330

John Arne Rosenlund – Mobil: 91105866

Region sydöst:

Chef:

Merete Linde-Nielsen – Mobil: 90410713

Vice:

Øystein Serkeland – Mobil: 95141542

Styrelsemedlemmar:

Erik Halvorsen – Mobil: 41676577

Morgan Hej – Mobil: 95020652

Sverre W. Øverland – Mobil: 98422609 (peer-to-peer-kontakt)

Region Inland:

Chef:

Knut J. Lehre – Mobil: 91581902

Vice:

Michel Horacsek – Mobil: 48899400

Styrelsemedlemmar:

Ole Martin twittrar – Mobil: 45470970 (peer-to-peer-kontakt

Heidi Strand – Mobil: 91852290

Christine Hansen – Mobil: 46963436

Region sydväst:

Chef:

Arild Bergstrøm – Mobil: 95097060

Vice:

Bjørg Aune – Mobil: 92073351

Styrelsemedlemmar:

Vivian Augestad Olsen – Mobil: 48133013

Ivar Skov-Skov – Mobil: 91535333

Roy Tørring – Mobil: 40159935

Kamratkontakt:

Terje Tobias Finnsådal – Mobil: 91595466

Region Väst:

Chef:

Anniken Jahnsen Kvaal – Mobil: 958 05 842

Vice:

Olav Sandvik – Mobil: 99701843

Styrelsemedlemmar:

Morten Furre – Mobil: 915 68 962 (peer-to-peer-kontakt)

Marit Havre Nilssen – Mobil: 92030616

Terje Daae – Mobil: 920 32 686

Suppleanter:

Hitta Atle Leirpoll – Mobil: 95195075

Per Arvid Butz – Tel: 56331694

Central region:

Chef:

Thor Aalberg – Mobil: 46630642

Vice:

Arne Emil Bredland – Mobil: 97194733

Styrelsemedlemmar:

Joakim Øren Paulsen – Mobil: 90842907

Steffen Hanslien – Mobil: 91376591

Sven Erik Almaas – Mobil: 91179160 (kamratkontakt)

Anne Lise Sundbø – Mobil: 99795351 (kontakt till närmaste anhörig)

Region norr:

Chef:

Ken Viggo Hamandsen – Mobil: 99518477

Vice:

Frans Torbjørnsen – Mobil: 99262955

Styrelsemedlem:

Martin Hartløf – Mobil: 90120025

Region Sverige:

Kontaktpersoner i Momentum Sverige:

Christopher Lindhe – Mobil: +46 72 85 71 300

Robert Long – Mobil: +46 70 74 30 571

 

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu