Momentum regionlag

Momentum har 7 regionlag

Genom regionteamen i hela landet arbetar Momentum med kamratarbete och lågtröskelservice för medlemmarna.

De 7 regionlagen är först och främst en social arena där medlemmarna kan träffa varandra, utbyta erfarenheter och delta i evenemang och aktiviteter.

Alla medlemmar kan delta i evenemang som regionlagen arrangerar oavsett om de bor i regionen eller inte,

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu