Momentum mitten

Momentums regionlag i Trøndelag och Møre og Romsdals län

Regionlaget grundades 29. november 2014

Regionen har många olika aktiviteter och erbjuder, till exempel olika resor under hela året, erfarenhetsutbyte, jul och sommaravslutning.

Regionlagen erbjuder aktiviteter och evenemang för medlemmar och andra i hela landet. Se vad som händer

Det finns alltid plats för den som vill bidra i det arbete vi gör.

De regionala teamen ansvarar även för kamratarbete runt om i Norge.
Läs mer om Momentums kamrater och anhörigkontakter här

Momentum erbjuder också peer-to-peer-kurser för både nya och erfarna kamrater.

Kontakta gärna styrelsen eller våra kamrat- och anhörigkontakter.

Regionlagen har även egna styrelsemöten och årsmöten för att bedriva lokalt arbete och påverka det nationella arbetet.
Protokoll från styrelsemöten och årsmöten publiceras vanligtvis på hemsidan. Titta nedan:

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu