Momentum Sweden är Momentums regionlag i Sverige

Regionteamet grundades i augusti 2021

Föreningen har många olika aktiviteter och erbjudanden, vad som händer ser du i vår kalender!

Momentum Sweden ger både nya och erfarna kamrater möjlighet att delta i kamratkurser.

Det finns alltid plats för den som vill bidra i det arbete vi gör. Kontakta gärna styrelsen eller våra kamrat- och anhörigkontakter.

Kontaktpersoner i Momentum Sverige:

Christoffer Lindhe – Mobil: +46 72 85 71 300

Robert Lång – Mobil: +46 70 74 30 571

Regionlagens arbete

Regionlagen erbjuder aktiviteter och evenemang för medlemmar och andra i hela landet.
Se vad som händer

De regionala teamen ansvarar även för kamratarbete runt om i Norge.
Läs mer om Momentums kamrater och anhörigkontakter här

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu