Momentum sydväst

Momentums regionlag i Rogaland och Agder län

Regionlaget grundades 29. november 2006

Regionen har många olika aktiviteter och erbjuder, till exempel olika resor under hela året, erfarenhetsutbyte, sommar- och julluncher.

Regionlagen erbjuder aktiviteter och evenemang för medlemmar och andra i hela landet. Se vad som händer

Det finns alltid plats för den som vill bidra i det arbete vi gör.

De regionala teamen ansvarar även för kamratarbete runt om i Norge.
Läs mer om Momentums kamrater och anhörigkontakter här

Momentum erbjuder också peer-to-peer-kurser för både nya och erfarna kamrater.

Kontakta gärna styrelsen eller våra kamrat- och anhörigkontakter.

Regionlagen har även egna styrelsemöten och årsmöten för att bedriva lokalt arbete och påverka det nationella arbetet.
Protokoll från styrelsemöten och årsmöten publiceras vanligtvis på hemsidan. Titta nedan:

Protokoll från styrelsemöten:

Protokoll från årsmöten:

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu