Momentum Sverige er Momentums regionlag i Sverige

Regionlaget ble stiftet august 2021

Foreningen har mange ulike aktiviteter og tilbud, hva som skjer ser du i vår kalender!

Momentum Sverige gir både nye og erfarne likepersoner muligheten til å delta på likepersonskurs.

Det er alltid plass til de som ønsker å bidra i arbeidet vi gjør. Ta gjerne kontakt med styret eller våre likepersoner- og pårørendekontakter.

Kontaktpersoner i Momentum Sverige:

Christoffer Lindhe – Mobil: +46 72 85 71 300

Robert Lång – Mobil: +46  70 74 30 571

Regionlagenes arbeid

Regionlagene tilbyr aktiviteter og arrangementer for medlemmer og andre i hele landet.
Se hva som skjer

Regionlagene er også ansvarlig for likepersonsarbeidet rundt i Norge.
Les mer om om Momentums likepersoner og pårørendekontakter her

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu