Reiseutgifter i forbindelse med arrangementer

Av hensyn til de som har spesiell lang reisevei har Hovedstyret vedtatt følgende:

Det kan dekkes reiseutgifter etter billigste hensiktsmessige reisemåte på Momentum sine arrangement. Reisen dekkes etter pasientreiser sine satser for reise, kost og overnatting der det reiseruten krever dette. Dokumentasjon av reisene og hvem som reiser skal foreligge.

For 2018 er satsene:

  • Standardsats: kr 2,30 per kilometer. Ved bruk av offentlig transport beregnes per medlem. Ved privatbil per bil.
  • Kostgodtgjørelse: kr 215 per døgn. Dette forutsetter reise på mer enn tolv timer.
  • Overnattingsgodtgjørelse: kr 550 per døgn. Overnatting må dokumenteres med kvittering og det må dokumenteres behov.
  • Egenandel: Det beregnes en egenandel tilsvarende 1000 kilometer etter gjeldende standardsats per person.
  • Andre forutsetninger. Medlemskap i Momentum.

Vi håper dette vil gjøre det mulig for flere som har lang reisevei å delta på flere arrangementer i andre deler av landet. Ønsker du å gi oss tilbakemelding på dette, eller komme med innspill? Kontakt oss gjerne på info@momentum.nu.