Resekostnader i samband med evenemang

För de som har en särskilt lång resa har direktionen beslutat följande:

Resekostnader kan täckas enligt det billigaste lämpliga resesättet vid Momentums evenemang. Resan täcks enligt patientresors taxor för resa, kost och logi där resplanen kräver detta. Dokumentation över resorna och vem som reser ska finnas.

För 2022 är priserna:

  • Standardpris: 2,80 NOK per kilometer. Vid användning av kollektivtrafik beräknas per medlem. Med privatbil per bil.
  • Dagtraktamente: 244 NOK per dag. Detta förutsätter resor på mer än tolv timmar.
  • Boendebidrag: upp till 631 NOK per dag. Boende ska dokumenteras med kvitto och behov ska dokumenteras.
  • Självrisk: En självrisk beräknas motsvarande 1000 kilometer med gällande schablontaxa per person.
  • Övriga förutsättningar. Medlemskap i Momentum.

Vi hoppas att detta ska göra det möjligt för fler som har en lång resa att delta i fler evenemang i andra delar av landet. Vill du ge oss feedback på detta, eller ge input? Kontakta oss gärna på info@momentum.nu.