Drevelin Ortopedi Vestlandet
Møllendalsbakken 6
5009 Bergen
Tlf. 55 20 64 60
E-post: drevelin@drevelin.no

Drevelin Ortopedi Sørlandet

Kongsgård Allé 53
4632 Kristiansand
Tlf. 4000 48 08
E-post: drevelin@drevelinsor.no

Drevelin Ortopedi ble etablert i 1859, og er Norges eldste ortopediske verksted.

Livet er en gave – bruk den!
Vår erfaring – din livsglede

Drevelin Ortopedi leverer individuelt tilpassede hjelpemidler etter brukerens krav og behov. Drevelin Ortopedi har sine hovedsenter i Bergen og Kristiansand og har i tillegg avdelinger på Haukeland Universitetssykehus, Hospitalet Betanien, og på fylkessykehusene i Odda og på Stord, samt i sentrum av Kristiansand (Kongsgård Alle 53)

 

Drevelin Ortopedi består av spesialister på ulike felt innen ortopedi med ortopediingeniører, ortopediteknikere og ergoterapeuter

Proteser

Drevelin Ortopedi tilbyr både benproteser og armproteser.
Les mer

Drevelin Ortopedi er spesialisert innen ortoser også til barn. Drevelin Ortopedi har derfor tett samarbeid med både barnekirurgien og barneklinikken i Bergen. Fagfolkene deltar i ulike team der spesielt barn med nevrologiske lidelser står i fokus og samarbeider tett med fysioterapisentrene for barn.

Drevelin er en innovativ bedrift i en bransje i kontinuerlig utvikling. For alltid å kunne ligge ett skritt foran er det helt avgjørende å alltid være faglig oppdatert og investere i ny teknologi.Vi har topp moderne utstyr for analyse, måltakning og produksjon.