Kontakt

ØSTO Ortopedisenter as avd. Innlandet
Gartnerveien 10
2312 Ottestad
Tlf 62573900

ØSTO Ortopedisenter as avd. Trøndelag
Vestre Rosten 79
7075 Tiller
Tlf 90701400

 

E- post: post@osto.no

Elektroniske henvisninger kan sendes på elektroniske EDI adresse: ostoortopedisenter@edi.nhn.no.
NHN HER- ID: 145722

ØSTO Ortopedisenter AS ble etablert i 1980. Bedriften har i dag ca 30 ansatte med stor fagkunnskap og spisskompetanse i produksjon og tilpassing av proteser, ortoser, ortopedisk fottøy og fotsenger etter avtale med NAV.

ØSTO Ortopedisenter har to ortopediske sentere, på Ottestad og i Trondheim, begge steder med poliklinikk og ortoped.

I tillegg har de poliklinikk med ortoped på Tynset. ØSTO Ortopedisenter har dessuten faste besøksdager på sykehusene i Kongsvinger, Elverum og på Tynset samt en avdeling i Moelv.

Fagfolk fra ØSTO Ortopedisenter reiser også på besøk til sykehjem og rehabiliteringssentre i hele fylket.

ØSTO Ortopedisko har også en egen avdeling som produserer ortopedisk fottøy.

ØSTO Ortopedisenter jobber i tett samarbeid med pasienten og annet helsepersonell med å forbedre enkeltindividets livskvalitet.

Østo Ortopedisenter på Ottestad

Proteser

Proteser blir delt inn i tre grupper: Kosmetiske proteser, funksjonelle proteser og badeproteser.

ØSTO Ortopedisenter  kan tilby individuell tilpassing av alle typer proteser til alle amputasjonsnivåer og dysmelier.

Ortopediingeniører jobber i protese-team sammen med ortoped og fysioterapeut fra
rehabiliteringsavdelingen for å gi protesebrukeren best mulig rehabilitering og oppfølging i bruk av sin protese.

Reparasjoner/ fornyelse av protese
ØSTO Ortopedisenter kan fornye, reparerer og justerer proteser på sitt hovedsenter i Ottestad