Kontakt

Teknomed, Sandefjord
Hovedkontor og produksjon
Skolmar 13, Sandefjord

Ta kontakt på : 33 45 45 33 (08:00 – 14:30)
Epost: info@teknomed.no

Teknomed, Telemark
Storgata 118, Porsgrunn

Nettside

 Teknomed Ortopediteknisk Senter ble etablert i 2002 og har to avdelinger. Den ene avdelingen ligger i Porsgrunn, mens hovedkvarteret ligger i Sandefjord.

Teknomed har spesialisert seg på benproteser.

Teknomed er også jevnlig tilstede på poliklinikker ved Sykehuset i Vestfold. Teknomed har ansatte med spesialkompetanse på diabetes og disse inngår i teamet på diabetes fotpoliklinikk.

Pasienten møter hele teamet på sykehuset, og følges opp av ortopediingeniør i ettertid der det er behov.

I tillegg samarbeides det tett med Sykehuset i Vestfold for å oppnå best mulig pasientforløp ved amputasjoner.

Teknomeds ortopediingeiører er også å finne på Sandefjord Medisinske Senter og på Solvang habiliteringssenter med jevne mellomrom.

 Teknomeds  faglige ambisjon er å kunne bidra til at hver enkelt bruker av ortopediske hjelpemidler skal kunne utnytte sitt potensial på best mulig måte. Teknomed er drevet av fagpersoner med lang erfaring både fra hjemlige og internasjonale forhold.

Forflytning, gangfunksjon, muligheten til å delta sosialt og på jobb er viktige, overordnede mål for rehabiliteringsprosessen etter en amputasjon. Teknomed ønsker å bidra til at hver enkelt protesebruker skal oppnå best mulig funksjon, det er derfor en viktig del av prosessen at den enkeltes ambisjonsnivå og målsetning diskuteres og tydeliggjøres. Ortopediingeniør, ortopeditekniker og fysioterapeut utgjør teamet som sammen med pasienten jobber for å oppnå best mulig resultat. Jevnlig oppfølging og samarbeid er nødvendig for å oppnå et stabilt og godt funksjonsnivå.

For å utnytte de mulighetene den enkelte amputerte har, er det meget viktig å ha et spekter av protesetekniske løsninger å velge i. Teknomed besitter denne kompetansen og har et team med medarbeidere som besitter mye erfaring og kunnskap innen dette fagfeltet. Teknomedi kan gi råd og bidra til å velge hylsetype og materialer og komponenter  vil gi et optimalt resultat.

Les mer om ulike typer proteser

Ta gjerne kontakt for en konsultasjonstime hos en ortopediingeniører.