Trøndelag Ortopediske Verksted utvikler, fremstiller, tilpasser og vedlikeholder ortopediske hjelpemidler. Dette er individuelt tilpassede hjelpemidler som skal erstatte tap av legemsdel, eller gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Hjelpemidlene består av proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. 

De fleste slike hjelpemidler rekvireres til brukeren av legespesialister, som oftest som følge av en varig og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte- og bevegelsesapparatet. Dersom funksjonsforstyrrelsen er til hinder for utfoldelse av daglige aktiviteter, dekkes kostnadene til hjelpemiddelet i sin helhet av Folketrygden under henvisning til Folketrygdlovens § 10-7. Dersom hjelpemiddelet inngår i medisinsk behandling, dekkes kostnadene av spesialisthelsetjenesten.

Les mer om gangen fra behov til hjelpemiddel

Vi har hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Ålesund og Namsos, samt reisevirksomhet til Levanger, Orkdal, Volda og Mork.

Kontakt

Postadresse:
Trøndelag Ortopediske Verksted
Postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

tlf.  73 84 56 30
e-post: post@tov.no

Nettside

Besøk:

Trondheim
Prof. Brochs gate 8C

Ålesund
Ålesund Sjukehus – underetasjen til hovedvestibylen – se kart

Levanger
Sykehuset Levanger, ARKEN-bygget – se kart

Namsos
Sykehuset Namsos – se kart

Orkdal
Orkdal Sykehus – se kart