Ortopediska verkstäder och kliniker

Ortopedisk teknisk assistans

Det är viktigt för protesanvändare att ha duktiga ortopedingenjörer och ortopedtekniker att arbeta med. Anpassning av proteser kan vara tidskrävande och har stor betydelse för alla protesanvändare. Ny och förbättrad teknik och bättre lösningar kommer hela tiden ut på marknaden. Momentum har en bra överblick över vad som händer på den ortopedtekniska fronten och på ortopediska verkstäder och kliniker både i Norge och i andra länder.

På vår hemsida hittar du mycket användbar information om proteser och specialutrustning. Du är också välkommen att kontakta oss för individuella tips och råd.

I grund och botten är det ortopedverkstaden inom hälsoregionen som du tillhör som du får resekostnaderna täckta (se mer på navs hemsida )

I cirkulär till ftrl § 10-7: Cirkulär om ersättning av resekostnader för brukarens resor enligt lagen om allmän försäkring 10 kap , framgår under »Närmaste plats» att «Användaren har rätt att ersätta utgifter för resor till den närmaste plats för reseändamål, eller där NAV godkänner ».

Nav har även möjlighet att godkänna resor till andra ortopediska verkstäder. Detta kan vara aktuellt i de fall ortopedverkstaden har ett samarbete kring protesanpassning på det sjukhus där du har vårdats, eller där du fått behandling med ”fritt sjukhusval”.

Kontakta relevant verkstad, navkontor, sjukhus eller rehabiliteringscenter för mer information. Kom ihåg att du har rätt till information från hälso- och sjukvården, jfr patient- och brukarrättslagen (pbrl) 3-2 § . Informationen ska vara tillräcklig för att du ska kunna utnyttja din rätt att delta i din behandling, jfr. pbrl. 3-1 §. Nav har även en uppgiftsskyldighet enligt förvaltningslagens 11 § .

På den här sidan har vi gjort en översikt över ortopedtekniska resurser i Norge.

Nedan hittar du en översikt över ortopediska verkstäder och kliniker i Norge.

Om du klickar på logotypen hittar du lite info om de olika företagen. Du kan också klicka på webbplatsknappen och komma till företagets hemsida.

 

Atterås finns i Bergen.

Blatchford finns i Arendal, Bergen, Bodø, Harstad, Kristiansand och Tromsø

Buskerud Teknisk Ortopedi finns i Drammen

Drevelin finns i Bergen och Kristiansand samt på Haukelands sjukhus, Hospitalet Betanien och länssjukhusen i Odda och Stord.

Hamar Ortopedi finns i Hamar.

Moss ortopediska klinik finns i Moss.

Norsk teknisk ortopedi finns på Ottestad.

OCH Ortopedi finns i Oslo med omnejd, Østfold (Viken), Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland och Nordnorge

Ortopedisk teknik finns med huvudavdelningar i Oslo / Lillestrøm, Sandvika, Vestfold / Telemark, Rogaland och Vestland.

Sophies Minde Ortopedi finns i Oslo, på Bryn, Rikshospitalet och Ullevål, Drammen, Hamar

Teknomed finns i Sandefjord och Porsgrunn

Trøndelag Ortopediska Verkstad finns i Trondheim, Ålesund och Namsos

Østo AS finns i Ottestad och i Trondheim.