Rehabiliteringsplatser

God träning och rehabilitering är avgörande för protesanvändare. Många av landets rehabiliteringsanstalter har bra erbjudanden för amputerade och protesanvändare.

Rehabiliteringscentralerna har många bra erbjudanden för olika behov, både för enskilda patienter och för grupper.

Det finns erbjudanden om vistelser med grundläggande rehabilitering för nya amputerade och rehabiliterings- och träningsvistelser för tidigare amputerade samt olika specialerbjudanden.

  • Nya amputerade som behöver grundläggande rehabilitering
  • Tidigare amputerade som behöver mer träning och uppföljning
  • Specialiserad utbildning för att främja aktivitet och delaktighet

DU ÄR RÄTT TILL REHABILITERING OCH HABILITERING

LÄS MER OM DINA RÄTTIGHETER HÄR

Om rehabilitering

Tjänster inom habilitering och rehabilitering ska bidra till att patient och brukare kan träna och upprätthålla färdigheter och förmåga att orka. Målet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. (Helsenorge.no)

Fritt val av behandling steg separat

Andra länkar

Handledare om rehabilitering och habilitering

Översikt över rehabiliteringscenter som har ett erbjudande för amputerade och protesanvändare:

Helsenorge har alltid den senaste uppdaterade informationen om rehabilitering för amputerade och protesanvändare.

Tryck på knapparna nedan för att hitta relevanta platser och väntetid för behandling:

Riktlinjer för rehabilitering efter amputation

Norges första riktlinje för rehabilitering av patienter med förvärvad amputation av övre extremiteter finns nu tillgänglig online.

Enligt en artikel som publiceras på den medicinska tidskriftens hemsida kommer den nya riktlinjen att täcka hela rehabiliteringsprocessen.

Författarna påpekar att många av rekommendationerna även är relevanta för patienter med medfödda defekter i de övre extremiteterna (dysmeli), och för behandling av amputationsrelaterad smärta hos amputerade.

Otillräckligt erbjudande

Denna patientgrupp (arm-, hand-/delhand- och fingeramputation) har haft ett bristfälligt rehabiliteringserbjudande i Norge. Stora variationer i rehabiliteringen har avslöjats och det finns ett otillfredsställt behov av flera olika tjänster inom kommun- och specialistsjukvården.

Riktlinjen har tagits fram med stöd av det norska Helsedirektoratet, och publiceras i den elektroniska vägledningsplattformen MAGICapp i ett så kallat topplocksformat. Det innebär att du kan gå in och läsa dem på alla elektroniska plattformar utan kostnad.

Specialiserad rehabilitering

-Det är särskilt viktigt att notera de starka rekommendationerna för remiss till specialiserad rehabilitering, och låg tröskel för upprepade tvärvetenskapliga bedömningar. Nya amputerade rekommenderas att remitteras till något av landets fem specialiserade armamputeringsteam, senast vid utskrivning från akuten. Barn i och under skolåldern rekommenderas regelbundna kontroller för att identifiera nya behov som ett resultat av tillväxt och utveckling, framhåller författarna.

Källa: www.tidsskriftet.no