Welcome to the internal pages for stewards and peers

This page contains relevant information for you as a shop steward and / or peer to be able to get to know, and stay up to date with work in the organization.

Further down the page you have a menu with an overview of some categories of information about tools we use in organizational work in Momentum.

Under “Documents and templates” you will find various templates and management documents in Momentum. It is expected that shop stewards have read the “guidance handbook” and understand how we work in many areas. More information on organizational work can be found on the same page. If there is something you are wondering about, first take a look in the “guidance manual” and see if you can find the answer there. We also welcome tips on how this can be further developed. You should also familiarize yourself with the requirements for disabled people’s organizations BufDir .

Under “Courses – Video” we have collected various videos from Knowledgegroup and Microsoft Office within several of Microsoft Office’s programs, such as Word, Office 365, Teams, Excell etc.

Under “Tips on grants” we have added some information about where and how to apply for funding for various events, projects or materials.

Under “Laws and regulations” we have referred to certain laws that may be relevant and useful to know in our work with various institutions etc. Here, some of our rights and opportunities, as well as the institutions’ duties, etc., often appear. This can be good to have looked over so that we know what opportunities we have in our work to help others.

Feel free to give feedback if there is something you miss, or if you have tips on useful things we can post.

Før man planlegger arrangement er det flere elementer en må ta hensyn til. Det aller viktigste er naturligvis medlemmenes interesser og ønsker. Det er medlemmene Momentum er til for, og det er derfor disses interesser og ønsker som naturligvis kommer i første rekke. Samtidig bør aktiviteter, så fremt det er mulig, avtales og planlegges på slutten av foregående år, eller på starten av det nye året slik at dette kan komme med i fylkeslagets årshjul. For registrering bør følgende skjemaer fylles ut og sendes til hovedstyret:

Utenom dette er det flere eksempler på ulike hensyn man må ta:
– Tilgjengelighet
– Målgruppe
– Aktivitetsnivå
– Tiltenkt kostnad/pris og eventuell egenandel
– Arbeidsmengde for gjennomføring av arrangementet
– Sted
– Muligheter i nærområdet
– Alternative transportknutepunkter
– Mat/Drikketilbud
– Bekledning
– Muligheter for økonomisk støtte lokalt og gjennom Funkis
– Mulighet for samarbeid med andre aktører
– Mulighet for bistand av profesjonelle (trenere, veiledere mm)

Det er derfor viktig at initiativtaker går dypt i tenkeboksen før man fremmer forslag og/eller begynner planlegging og gjennomføring av et eventuelt arrangement. Det vil for eksempel være lite hensiktsmessig å forsøke å gjennomføre et arrangement med for få interesserte, om reiseavstanden er for stor og muligheten for transport er svært begrenset. Samtidig må en også ha det økonomiske aspektet med seg her.

Forslag til ulike aktiviteter og arrangementer

Variasjonen av de ulike arrangementene en kan gjennomføre har i utgangspunktet ingen grenser, kun i fantasien! Likevel kan en tenke over følgende forslag som kan være aktuelle, enten for seg selv eller i forbindelse med styremøte eller årsmøte i fylkeslaget:
– Foredrag
– Sosial samling
– Tur til et badeanlegg eller Spa
– Guidet tur til en turistattraksjon, museum mm
– Kajakk eller kanopadling
– Langrenn (med piggekjelke eller andre hjelpemidler)
– Villmarkstur (kanskje med sekk, telting, grilling, førstehjelpskurs, fisking, ridetur o.l.?)
– Alpint/Snowboard (med sitski eller andre hjelpemidler)
– Skøyter (med kjelke, rolig klassisk eller for eksempel hockey)
– Båttur (for eksempel med fisking, RHIB, ei eldre skute eller lignende)
– Bowling, Airhockey, Biljardkveld, Shuffleboard eller lignende
– Golf

De ulike arrangementene kan selvfølgelig også kombineres, eksempelvis med aktivitet på dagtid og foredrag på kvelden. Igjen er det viktig å tenke på medlemmene. Noe av det viktigste mange kanskje får ut av organisasjonen er
erfaringsutveksling og sosiale sammenkomster. Videre bør man, så langt det er mulig, forsøke å gi et bredt tilbud med flere alternativ for ulike medlemmer.

Grunnarbeid og planlegging

Etter å ha vurdert ulike alternativer for aktivitet, vil det i flere tilfeller være aktuelt å planlegge og/eller å tilrettelegge ytterligere for aktiviteten. En bør da etterstrebe og utarbeide en ønsket tidsplan og oversikt for aktiviteten samt mulighetene en har her (dette kan være tilgang på å kjøpe mat/drikke, tilgang til å leie/låne utstyr mm). Følgende punkter bør en se til å få klarhet i:
– Plan for arrangementet
– Forslag til budsjett
– Avklaring av aktuelle avtaler (hotellbestilling, foredragsholder o.l.)
– Utarbeidelse av aktuell invitasjon (NB! Alle arrangement skal som hovedregel være åpent for alle medlemmer)
– Utsendelse av informasjon
– Utarbeidelse av en spørreundersøkelse for arrangementet

Et budsjett bør og må ofte utarbeides i forkant.

Videre bør en lage et utkast til invitasjon til arrangementet. Utkastet bør inneholde følgende momenter:
– Type arrangement
– Sted og dato
– Utfyllende generell og detaljert informasjon om arrangementet
– Informasjon om påmelding (krav om egenandel o.l.)
– Kontaktinformasjon

Informasjonen man trenger ved (bindende!) påmelding vil være:
– Arrangementet man melder seg på
– Tid for ankomst
– Navn
– Adresse, postnummer og sted
– Telefon og mail
– Behov for ledsager
– Ønske om enkeltrom
– Ønske om handikap rom
– Bruk av rullestol
– Ønske om røykfritt rom
– Ønske om allergirom/ info om allergier
– Behov for teleslynge
– Andre ønsker om tilrettelegging
For informasjon vedr. egenandel, se punkt 7.5.7. i veiledningshåndboken.

NB! Husk alltid å forholde deg til vår profilhåndbok ved utarbeidelse av invitasjon mv. Alle arrangement skal som hovedregel være åpent for alle medlemmer.

Søknadsprosess for midler til arrangement

I mange tilfeller kan det være aktuelt med støtte for aktiviteten. Fylkeslaget kan da benytte egne midler fylkeslaget har fått tildelt gjennom eksempelvis arv, gaver eller grasrotandelen. Alternativt bør en i ulike tilfeller vurdere støtte fra Funkis, lokale banker, forsikringsselskaper, fylkeskommunen og andre aktuelle aktører.
De fleste krever i slike tilfeller både et budsjett samt en del informasjon
vedrørende aktuelt arrangement.

I søknadsprosessen bes det ofte om ulike grunner til hvorfor man ønsker å søke midler. De mest relevante elementene en da gjerne begrunner det med kan være:
– Arrangementet er fysisk helsefrembringende
– Psykososialt helsefrembringende (ved sosiale arrangementer, erfaringsutveksling o.l.)
– Teknisk informativt (presentasjon fra leverandører, foredrag o.l.)

Se for øvrig siden om tips om tilskudd.

Dersom du har et arrangement du ønsker å registrere, eller en sak du ønsker at vi dekker og publiserer på nett, vennligst registrer det i kontaktskjemaet under.

Organizational work

In Momentum, it is important that the work we do reflects a holistic structure in the organization. In this connection, it is desirable to use templates, fonts and, as far as possible, similar formats for the products we manufacture, from meeting notices, budgets and minutes, to invitations and reports. A guidance handbook for shop stewards in Momentum has therefore been created. It is therefore recommended that shop stewards download it as a PDF in the section below and read it:

For further professional replenishment in organizational activities, it can also be useful to look a little at the course handbooks Funkis has made:

Other courses:

For more information about board work and organization, read more here.

 

Here you will find some useful templates you can download:

These templates are out of date!

Contact Liv Karin to get the correct template!

Updated templates will be posted, but are not quite ready yet.

Examples where the templates have been used:

Notice National meeting, management meeting and board course 2017

National meeting documents:

Annual reports county teams

National meeting minutes:

Board meeting minutes:

Articles of Association Momentum:

Year wheels:

Here you will find useful videos and explanations of how we use many of the tools in document processing etc.

Microsoft Office 365

To go through the basics of logging in and using Microsoft Office 365, click here , where you can watch step-by-step tutorial videos on using Office 365. You can also get Norwegian text by selecting “subtitling for the hearing impaired” and selecting “Norwegian (bokmål)”.

 

Microsoft Office Groups, Planner and Teams (Teams are from 23 minutes out in the video)

Microsoft Word

https://youtu.be/cIMVkPcDT6Y

Microsoft Excel

https://youtu.be/Mdqh7tgT4yY

Microsoft Outlook

https://youtu.be/B9GyxUlwCX4

Microsoft PowerPoint

https://youtu.be/0C4O9MjLEGI

In line with the rolling action plan adopted at the National Meeting 2017, 2015 and earlier, Momentum aims to reach more amputees, prosthesis users, relatives and other potential members by entering into agreements with various institutions on peer visits.

According to requirements from BufDir, the peers must be the course and certified by the organization that uses peers. This is to ensure the quality of the service and the offer this provides to the individual.

As part of the work, you can use our presentation which you can download here (coming). NB! This one must NOT edited or spread to others! If you want to change the presentation, contact the IT / web committee and the leader of the peer and relative committee.

The routines for the work are described in The guidance manual point 6 . The work will function as a tool to shift the focus from grief and loss to the future and opportunities. Therefore, we visit planned amputees, newly amputated, established prosthesis users and relatives to inspire and share their own experience. The idea behind it is that equals help equals – help for self-help – inspire and share! People with similar disabilities help each other. Not as a professional or acting consultant in orthopedics, medicine, work guidance or law, but as a fellow human being.

By exchanging experiences, we move boundaries. There is great inspiration in meeting someone else in the same situation who has overcome difficulties. As peers, we will therefore visit prosthesis users in hospitals, rehabilitation or at home. Everyone who participates in Equal Work has a duty of confidentiality and has signed a declaration of confidentiality! An equal person shall first and foremost be recommended by the local county council’s chairman and his equal person responsible. The person must then complete a peer course before he / she can be certified as a peer and participate in the work as a peer.

There are four types of conversations:
One-on-one conversation: Takes place in a separate room
• The interlocutor can bring relatives and peers should inform about this possibility
• The interlocutor decides this himself. Several peers have positive experiences of having relatives in the conversations.

Group discussion
• This is a popular form of conversation
• You gather in a suitable environment, ranging from two and up to 10-12 people who are on an institutional stay.
• The group discussions are agreed with the institution and can either be regular visits, or that it is agreed separately,
• Group conversations are a popular form of conversation where participants inspire and encourage each other.

Phone call
• A good alternative when distances and mobility set limits.
• It is important to be absolutely sure who you are talking to.

Relatives’ conversation
• Relatives meet here for an open and confidential conversation

Approach:
The implementation of a peer review and agreements with the institution / department
1. Peer identifies the correct department / contact person at the hospital / rehabilitation center.
2. Peer contact and / or county manager contacts the department / contact person to inform about the peer service and about the Info Envelope. Agree with the institution on how health personnel should inform amputees / relatives about the peer service.
3. Health personnel hand out Info Envelope and offer visits from peers from Momentum.
4. Healthcare professionals or patients / relatives contact Momentum and convene a peer interview.
5. The peer who receives the inquiry coordinates who is to visit the patient. Should meet someone with roughly the same disability. If possible, gender, amputation rate, age are taken into account.
6. A peer who is to carry out a peer call calls to make an appointment with the person who has requested the call. Please note that the hospital has visiting hours, and pay attention to that. Remember to ask if it is desirable for relatives to be present during the conversation. Momentum has received good feedback where relatives have been present.
7. Arrive at the agreed time
8. Register as a peer in the duty room at the relevant department, say your name and explain that you are a peer from Momentum and give away your Momentum business card and show your ID card if necessary. Tell who you have been called by, who you have been asked to visit and ask to be guided and introduced by health professionals to the person you are going to visit (it seems reassuring). Ask to have a conversation in a room where you and NN can talk confidentially and undisturbed (where no one else is present)
9. Say hello to NN, give your Momentum business card to NN and tell us who you are and why you have come to visit. Conduct the conversation where your main task is to listen and pick up signals. Ask if NN has received the Information Envelope and if more information material is desired. Forward if necessary.
10. Thank you for the conversation and remind NN that he / she is welcome to call to get answers to questions that may arise after the conversation. Ask if it is ok for you to get in touch within 14 days to hear how it is going.
11. Go to the guard room and tell that the conversation has been completed and give a short mood report (“NN really appreciated that I came or similar”). Remember the duty of confidentiality. Give your business card and a reminder that Momentum has many peers and that we are happy to show up and visit again. Ask if they want a list sent to you
over peers. At the same time, ask if they want more information material (magazines, brochures, etc.) and if you can be allowed to check if they have brochures and magazines and posters in common living rooms and other relevant places and if they are up to date or old. And ask for permission to replace old and outdated brochures, magazines and posters with new and updated ones. Do not do this or put up posters without permission.
12. To register peer-to-peer visits, press here . Alternatively, you can go to www.momentum.nu and log in to the internal pages to register the peer conversation. You will find the form on the internal pages, at the top right of www.momentum.nu (under “log in”. The password is Livsglede2018). If you do not get it, contact the county manager, peer contact or the managing secretary who will be happy to help you.
13. Remember as agreed, to call within 14 days to hear how it goes. Offer to come again.

Remember that your visit can be the turning point!

 

To register a peer’s visit, click on this link:

Register peer visits

 

Useful laws and regulations

In the work, it can be useful to know certain regulations that the municipalities, hospitals and other institutions are covered by. This presentation is not intended to be a complete presentation of the relevant health laws, but to provide an insight into which provisions may be relevant, why they are so, and how they may be relevant.

Firstly, it will be relevant to know the rights you have as a patient and user. These rights have been further investigated here. The rights you have as a patient and user are reflected in the associated duties for health personnel, the institutions and the health authorities. The health authorities shall facilitate user participation to safeguard the interests of patients and users. Violation of the regulations can lead to different reactions towards the individual health institution and / or health personnel.

The purposes of the laws state what the legislature has hoped to achieve with the laws.

The purpose of the Specialist Health Services Act (sphl.) Is particularly to promote public health and oh counteract illness, injury, suffering and disability , contribute to ensuring the quality of the service offer, contribute to an equal service offer, contribute to the best possible utilization of resources, contribute to the service offer being adapted to the patients’ needs , and contribute to the service offer being accessible to the patients , cf. § 1-1 .

The purpose of the Health Personnel Act (hpl.) Is to contribute to patient safety and quality in the health and care service as well as trust in health personnel and the health and care service , and applies to health personnel and companies that provide health care in the kingdom , cf. § 1 and § 2 .

Health personnel are personnel with authorization under the law § 48 a or license after § 49 . This applies, among other things, to doctors, nurses, occupational therapists, physiotherapists and orthopedic engineers, cf. § 48 . Pupils and students who, in connection with health professional training, perform actions that have a preventive, diagnostic, therapeutic, health-preserving, rehabilitative or nursing and care purpose are also covered by the law.

The purpose of the Health and Care Services Act (Hol.) Is particularly to prevent , treat and facilitate the management of illness , Damage , disorder and impaired functioning , promote social security, improve living conditions for the disadvantaged, contribute to equality and Equality and prevent social problems, ensure that the individual has the opportunity to live and work independently and to have an active and meaningful life in community with others, secure the quality of the service offer and an equal service offer , ensure interaction and that the service offer is accessible to patients and users , ensure the necessary training of patients, users and relatives , as well as ensure that the offer is adapted to the individual’s needs , ensure that the service offer is arranged with respect for the individual’s integrity and dignity and contribute to the best possible use of resources , cf. § 1-1 .

It is the case that “[the] health and care service shall facilitate cooperation with the user groups’ organizations and with volunteer organizations who work with the same tasks as the health and care service “, cf. hol § 3-10 . This thus gives voluntary organizations and their members and shop stewards a unique opportunity to influence the treatment offered.

In addition, patient and user organizations shall participate in connection with the preparation of the municipal council’s co-operation agreement with the regional health authority in the health region or with health authorities determined by the regional health authority, cf. hol. § 6-1.

Patients ‘and users’ right to information is reflected in the health personnel’s duty to provide information in accordance with the Health Personnel Act § 10 , and the municipality’s duty to ensure that this is given, cf. hol § 4-2 a , hpl § 16 and sphl § 3-11 . The health personnel shall be enabled to follow up their duties of their activities, cf. hpl § 16 .

An important part of the service is the requirement for proper treatment. hol. § 4-1 explains the requirement for proper treatment, which healthcare professionals are obliged to comply with hpl § 4 . What is to be regarded as justifiable treatment must be considered specifically in the individual situation. However, the due diligence requirement applies from the time the patient applies, through diagnosis, treatment and during further follow-up.

After hol § 4-2 there is a requirement to ensure quality improvements in patient and user safety. This is to create and maintain protection against unnecessary damage within the service offered.

The Norwegian Directorate of Health shall develop, disseminate and maintain national professional guidelines and guidelines that support the goals set for the health and care service, cf. hol. § 12-5 and sphl. § 7-3. Guidelines and supervisors shall be based on knowledge of good practice and shall contribute to continuous improvement of activities and services.

In addition, they shall develop, disseminate and maintain national quality indicators as a tool for management and quality improvement in the specialist health service and the health and care service, and as a basis for patients to safeguard their rights. The quality indicators must be made publicly available.

Such guidelines can be found at the directorate’s own website . These are sent for consultation where relevant actors are asked for input. In this connection, Momentum can contribute to concrete proposals for such guides, and influence the guidelines for the treatment offer our target group will receive. Such a guide is made for amputation upper extremity (more on this here ), but not amputation lower extremity.

Grant tips

Do you and your county team need funds to start an event? Or what about a project? Or maybe you need funds and grants to run the association on a daily basis? In that case, you can search several places for funds and grants for various activities and possible operation of your county team.

At Funkis, for example, you will be able to apply for funding by registering meeting activities and everything you do within work in Momentum as a course. This can be beneficial for several of the county teams that may need a little more financial assistance and thus be able to operate more independently. What is required to be approved as a course is competence transfer from one link to another. An example of this can simply be the training of new board members through the meeting activities carried out in the organization. Or that you participate in an activity where this can take place. For creative suggestions, you can look at Funkis`s own website here .

If you need help with this, or simply need some more information, you can find more information and guidance at Funkis’ own websites here , alternatively, you can contact the secretary of Momentum Liv Karin Søstuen by email: info@momentum.nu or by phone 40 00 43 60.

If you want to apply for funding elsewhere, you are welcome to review a temporary list we in the study group at Momentum have made. We welcome tips to supplement the list from all county teams!

Tips on where you can apply for funding and grants from the study group at Momentum

Guidance for applications to various events

Below you can see examples of applications we Momentum has submitted to receive grants for various events. The applications are different, but often contain many similarities that you are welcome to include in your own application. Feel free to review and use this as inspiration for a new event!

Download:
Template for letterhead
Example of budget: Ski camp for amputees
Example of application: Ski camp for amputees
Example of budget: With prosthesis on tour
Example of application: With prosthesis on tour

If you need guidance and assistance with this, you can contact our managing secretary Liv Karin Søstuen by email: info@momentum.nu or telephone: 40 00 43 60.