Sommerlig livsglede

Årets sommerutgave av Livsglede er på vei. Forsidefoto: Hans Hekneby Reinertsen.

Det lyser livsglede fra forsidefotoet på sommerens Livsglede, som nå er underveis til postkassene …

Fotoet viser svenske Christoffer Linde – med to bein og en arm mindre etter en jernbaneulykke i 2006 – i hotellbassenget under Momentum-weekenden i Tønsberg nå i juni.

Forsidemannen deltok i weekend-samlingen som utstiller, han viste frem eksempler på proteser som leveres av den internasjonalt aktive virksomheten han selv har startet.

Christoffer (29) har vist seg i svømmebasseng tidligere, mange svømmebasseng, for han har trent mye i vannet, paralympisk svømmer som han er.

Også i tidligere utgaver av Livsglede er Christoffer omtalt, og han har én gang tidligere prydet bladets forside.

Denne gang fokuserer vi lite på Christoffer inne i bladet, men nevner ham i en artikkel som forteller at krefter i Sverige er i gang med å bygge opp en ny forening for amputerte – med Christoffer som en av nøkkelpersonene, og med Momentum som et forbilde.

Inne i denne sommerens Livsglede tar vi ikke minst for oss nettopp juni-weekenden i Tønsberg, i en reportasje der vi eksempelvis slår av en prat med noen nye ansikter i Momentum-gjengen, blant dem den nylig leggamputerte Terje Bærulfsen og hans Marit.

Terje, av 1951-årgang og amputert som følge av diabetes, forteller at Marit og han har møtt «veldig mange positive mennesker» i Tønsberg og sier at «så er det fint å se at livet går videre selv om du har et bein for lite.»

Han finner det motiverende å se andre amputerte. «Det er klart at det blir noen ups and downs for alle mennesker, men jeg synes det er fint å se at folk funker, det gir meg litt sånn guts, altså», sier Terje i reportasjen.

Et par andre eksempler fra innholdet i det nye bladet:

En blikk på en ringrev av en ortopediingeniør, Håkon Jensen, og – selvfølgelig – en omtale av en låramputert Momentum-tillitsvervholder som har bidradd sterkt til å utvikle Momentum til hva foreningen er i dag … Han heter Hans Emil Møller-Hansen og ble under weekend-samlingens festmiddag overrakt Momentums Ærespris.

Livsglede-redaksjonen ønsker god lesing – og god sommer.

hhr/fd

Se flere Livsglede blader her.