Ortopediingeniørutdanningen Oslomet ønsker deg med lårprotese til protese klinikk med deres første års studenter i vårsemesteret 2019. Det setter både lærere og ikke minst studentene veldig pris på.

I mars- mai skal første års studentene lære å lage transfemorale proteser (proteser for amputasjoner gjennom låret). I forbindelse med dette kurset trenger de protesebrukere til klinikk slik at studentene kan lære å lage gode proteser. Tilbakemeldingen som en protesebruker gir til studenten som har laget protesen er gull verdt i forhold til studentens læringsprosess.

De sender herved datoene til proteseklinikkene hvor studentene skal lære å ta mål til, og lage lårproteser. Klinikkene varer som regel en halv dag (ca. 3-3,5 timer).

Onsdag 6.mars –  1. gruppe  (kl.09.00 -13.00) TF klinikk- måltagning

Mandag 1.april  – 1.gruppe  (kl.09.00-kl.13.00) TF klinikk- prøving av hylse

Mandag 6.mai –  1.gruppe kl.09.00-kl.13.00) TF Klinikk -prøving av gange

De betaler dine transportkostnader og om nødvendig bestiller vi drosje til deg. Hvis du kommer med egen bil så sender de deg en parkeringstillatelse slik at du kan parkere rett foran inngangen.

Ortopediingeniørutdanningen ligger på (Oslo Met – Storbyuniversitetet) like ved Bislett og har adresse Pilestredet 44. Deres pasientinngang med dørklokke ligger ut mot Falbesgt. 18. Hvis du kjører bil må du kjøre inn Stensbergsgt. fra Pilestredet. Denne gaten går over til å hete Falbesgt. Det er reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede på siden av bygningen. Vedlagt er kart over området.

Ortopediingeniørutdanningen vil dekke reiseutgifter i forbindelse med frammøte, bruk av taxi avtales på forhånd og bestilles fra dem i forkant. Dersom du trenger parkeringstillatelse avtales det også med dem i forkant.

For invitasjon i word., trykk her.

Med vennlig hilsen

Ortopediingeniørutdanningen
Kontaktinformasjon : Eva-Christina Ellingsen tlf. 67 23 67 10, e-post: evachrie@oslomet.no