Ortopedingenjörsutbildningen Oslomet önskar dig med lårprotes till protesmottagning med sina förstaårsstudenter vårterminen 2019. Både lärare och inte minst eleverna uppskattar det verkligen.

I mars-maj får förstaårsstudenterna lära sig att göra transfemorala proteser (proteser för amputationer genom låret). I samband med denna kurs behöver de protesanvändare till kliniken för att studenterna ska lära sig att göra bra proteser. Den feedback som en protesanvändare ger till eleven som har gjort protesen är guld värd i förhållande till elevens inlärningsprocess.

De skickar härmed datumen till protesmottagningarna där studenterna ska lära sig att mäta och tillverka lårproteser. Klinikerna pågår vanligtvis en halv dag (ca 3-3,5 timmar).

Onsdag 6-1 mars. grupp (09.00 -13.00) TF-klinikmätning

Måndag 1 april – 1:a grupp (09.00-13.00) TF-mottagning – provning av ärm

Måndag 6 maj – 1:a grupp kl 09.00-13.00) TF Clinic – test av gång

De betalar dina transportkostnader och vid behov beställer vi en taxi åt dig. Kommer du med egen bil skickar de ett parkeringstillstånd till dig så att du kan parkera precis framför entrén.

Ortopedingenjörsutbildningen ligger på (Oslo Met – Metropolitan University) nära Bislett och har adress Pilestredet 44. Deras patientingång med dörrklocka är vänd mot Falbesgt. 18. Om du kör bil måste du köra in i Stensbergsgt. från Pilestredet. Denna gata heter Falbesgt. Det finns reserverade parkeringsplatser för handikappade på sidan av byggnaden. Bifogat en karta över området.

Ortopedingenjörsutbildningen kommer att stå för resekostnader i samband med närvaro, användning av taxi avtalas i förväg och beställs hos dem i förväg. Behöver du parkeringstillstånd är det också överenskommet med dem i förväg.

För inbjudan i word., Klicka här .

Med vänliga hälsningar

Ortopedingenjörsutbildningen
Kontaktuppgifter: Eva-Christina Ellingsen tel. 67 23 67 10, e-post: evachrie@oslomet.no