Styrelsemöte på Gardermoen!

Styrelsemöte med förtroendemän på Gardermoen

Representanter som deltog i sammankomsten- Foto: Petter Thime
Momentumledare Kjetil Bragstad. Foto: Petter Thime

På grund av flera utmaningar i Momentum blev det 13 i helgen. – 15. I april höll Momentum ett möte för förtroendemän från hela landet. Syftet med mötet var att få en bättre dialog mellan huvudstyrelsen och förtroendemän i lokala landsting.

Inför mötet genomfördes en enkätundersökning som granskades och analyserades, som förhoppningsvis ska kunna ge en fingervisning om och vilka åtgärder som fungerar för att göra arbetet bland förtroendemän bättre.

Under helgen har förtroendemän genomgått kurser i Microsoft Office 365, en gemensam kommunikations- och lagringsplattform. Framöver kommer detta förhoppningsvis att kunna underlätta vår dialog och vårt arbete, samt göra det betydligt lättare att överföra kompetens och erfarenhet vi bygger upp i vår organisation.

Förtroendemännen arbetade också i grupper där de gick igenom flera aktuella frågor för organisationen. På så sätt försöker vi få en bättre förståelse för olika frågor i olika delar av organisationen.

Representanter som deltog i sammankomsten. Foto: Petter Thime

Olika ämnen som organisationens utveckling, tidigare frågor och åtgärder, aktuella utmaningar med möjliga lösningar, fokusområden m.m. granskades och debatterades i plenum.

Om Momentum ska fortsätta vara en relevant aktör är det viktigt att vi håller kontakt med olika relevanta institutioner och följer upp behandlingsförloppet och erbjudandet till amputerade och protesanvändare, bland annat genom kamratarbete. För många är det viktigt med attraktiva erbjudanden om aktiviteter, vilket också kan vara en relevant arena för att rekrytera nya förtroendemän som hjälper oss i vårt arbete.

Helgen innehöll även social samvaro med middag och utbyte av erfarenheter och brainstorming både fredag och lördag.

Kurser och kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att vi i framtiden ska stå bättre rustade att tillvarata organisationens och medlemmarnas intressen. Därefter kommer flera undersökningar att genomföras och flera åtgärder genomföras för att förbättra samarbetet och säkerställa att organisationen har bättre förutsättningar att tillvarata medlemmarnas intressen lokalt, nationellt och internationellt.

Vill DU engagera dig i vårt arbete? Momentum behöver alltid fler som kan bidra! Skicka oss gärna en förfrågan till info@momentum.nu.

Du kan också läsa mer om vårt arbete här .

Lämna en kommentar