Styresamling på Gardermoen!

Styresamling med tillitsvalgte på Gardermoen

Tillitsvalgte som deltok på samlingen- Foto: Petter Thime
Momentum-leder Kjetil Bragstad. Foto: Petter Thime

På bakgrunn av flere utfordringer i Momentum, ble det i helgen 13. – 15. april gjennomførte Momentum en samling for tillitsvalgte fra hele landet. Hensikten med samlingen var å få en bedre dialog mellom hovedstyret og tillitsvalgte i lokale fylkeslag.

Det ble i forkant av samlingen gjennomført en spørreundersøkelse som ble gjennomgått og analysert, hvilket forhåpentligvis vil kunne gi en pekepinn på hvorvidt og hvilke tiltak som fungerer for å gjøre arbeidet blant tillitsvalgte bedre.

I løpet av helgen gjennomførte tillitsvalgte kurs i Microsoft Office 365, en felles kommunikasjons- og lagringsplattform. I tiden fremover vil dette forhåpentligvis kunne lette dialogen og arbeidet vårt, samt gjøre det betydelig enklere å overføre kompetanse og erfaring vi bygger opp i vår organisasjon.

De tillitsvalgte jobbet i tillegg i grupper hvor de gjennomgikk flere aktuelle problemstillinger for organisasjonen. På den måten forsøker vi å få en bedre forståelse for ulike problemstillinger i ulike deler av organisasjonen.

Tillitsvalgte som deltok på samlingen. Foto: Petter Thime

Ulike temaer som organisasjonens utvikling, tidligere problemstillinger og tiltak, aktuelle utfordringer med mulige løsninger, satsingsområder mv. ble gjennomgått og debattert i plenum.

Dersom Momentum skal fortsette å være en relevant aktør er det viktig at vi holder kontakt med ulike aktuelle institusjoner og følger opp behandlingsforløpet og tilbudet til amputerte og protesebrukere, blant annet gjennom likepersonarbeidet. For mange er det viktig med attraktive tilbud om aktiviteter, hvilket også kan være en aktuell arena for rekruttering av nye tillitsvalgte som vil hjelpe oss i arbeidet vårt.

Helgen inkluderte også sosial samling med middag og erfaringsutveksling og idèmyldring både fredag og lørdag.

Kurs og kompetanseheving er en viktig del av arbeidet slik at vi i fremtiden står bedre rustet til å ivareta organisasjonens og medlemmenes interesser. Det vil i ettertid bli gjennomført flere undersøkelser og iverksatt flere tiltak for å bedre samarbeidet og sørge for at organisasjonen er i bedre stand til å ivareta medlemmenes interesser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kunne DU tenke deg å engasjere deg i vårt arbeid? Momentum har alltid behov for flere som kan være med å bidra! Send oss gjerne en henvendelse til info@momentum.nu.

Du kan også lese mer om vårt arbeid her.