Talesman för patienter och anhöriga

Utsedd som ledamot i brukarnämnden i Hälsa Sydost

Han är sedan tidigare aktiv medlem i Momentum, föreningen för arm- och benprotesanvändare. Och nu blir Thomas Sebastian M. Blancaflor aktiv på högre nivå, utsedd då han ska sitta i brukarnämnden i Hälsa Sydöst.

Thomas (43) sitter i 12-personers urvalet sedan 1. oktober. Nämnden är ett rådgivande organ för ledningen av Helse Sør-Øst, det största av statens fyra regionala hälsovårdsförbund (RHF).

Om bakgrunden till det några år gamla provet skriver Helse Sør-Øst på sin hemsida

”Användarmedverkan är ett av de bästa sätten att se till att patienters ”och anhörigas röster blir hörda.”

I praktiken kommer Thomas att se till att många blir hörda: Hälsa Sydost täcker en befolkning på 2,9 miljoner människor och därmed hela tiden tusentals patienter och anhöriga.

Thomas, psykoterapeut och samlivsterapeut och bosatt i Kløfta nära Oslo, förlorade sin vänstra hand och hela vänstra benet i en sprängolycka i Försvarsmakten 1999.

Hans nya roll hindrar inte Thomas från att fortsätta som styrelseledamot i Momentum Øst och styrelseledamot i FFO (Disabled People’s Joint Organisation) Akershus.

Thomas gick med i användarkommittén när Momentum Øst föreslog honom till FFO, som vidare föreslog honom till Helse Sør-Øst, där styrelsen tackade ja till Thomas.

En plats i nämnden innebär mycket arbete utöver de månatliga kommittémötena. Thomas gör klart att han definitivt tänker vara aktiv, att bättre kommunikation mellan patient och läkare är bland det han brinner för, men att han fortfarande nu i början är «exalterad över i vilken utsträckning jag får möjlighet att göra en skillnad.»