Talsmann for pasienter og pårørende

Oppnevnt som medlem i brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Fra før av er han et aktivt medlem i Momentum, foreningen for arm- og benprotesebrukere. Og nå blir Thomas Sebastian M. Blancaflor aktiv på et høyere plan, oppnevnt som han er til å sitte i brukerutvalget i Helse Sør-Øst.

Thomas (43) sitter i det 12 personer sterke utvalget siden 1. oktober. Utvalget er et rådgivende organ for ledelsen i Helse Sør-Øst, det største av statens fire regionale helseforetak (RHF).

Om bakgrunnen for det noen år gamle utvalget skriver Helse Sør-Øst på sine nettsider

«brukermedvirkning er at av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.»

I praksis skal Thomas se til at mange blir hørt: Helse Sør-Øst dekker en befolkning på 2,9 millioner mennesker og dermed til enhver tid tusener av pasienter og pårørende.

Thomas, psykoterapeut og samlivsterapeut og bosatt på Kløfta nær Oslo, mistet venstrehånden og hele venstrebenet i en sprengningsulykke i Forsvaret i 1999.

Hans nye rolle forhindrer ikke at Thomas fortsetter som styremedlem i Momentum Øst og styremedlem i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Akershus.

Thomas kom inn i brukerutvalget ved at Momentum Øst foreslo ham overfor FFO, som videre foreslo ham for Helse Sør-Øst, der styret takket ja til Thomas.

En plass i utvalget betyr mye arbeid utover månedlige utvalgsmøter. Thomas gjør det klart at han definitivt har til hensikt å være aktiv, at bedre kommunikasjon mellom pasient og lege er blant det han brenner for, men at han likevel nå i starten er «spent på i hvilken grad jeg får mulighet til å utgjøre en forskjell.»