Registrer arrangement

Momentum ønsker melding om nye arrangementer i god tid før påmeldingsfrist.

Her registrerer du info om aktiviteter som skal legges ut på hjemmeside, FB osv.

Budsjett skal alltid utarbeides og sendes inn til aktivitet@momentum.nu

Invitasjonen blir alltid mer innbydende med bilder. Bilder kan og sendes inn på aktivitetsmailen.

MVH Sport og aktivitetskomiteen

Registrere arrangement:

12 + 15 =

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu