Undersøkelsen om kultur og fritid fra FFO og UF.

Kultur og fritid er tema for FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember. I den forbindelse ønsker Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede å finne ut hvilke eventuelle hindringer du som har en funksjonshemming eller kronisk sykdom møter på kultur- og fritidsarenaer. Du kan svare på vegne av deg selv eller som pårørende. Svarfrist er 23. oktober. Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert 3. desember.  Svar via denne lenken, og videresend gjerne undersøkelsen til andre du kjenner som er aktuelle!

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=794526X197596387X48502

Vennlig hilsen
Ingeborg Vea
Kommunikasjonsansvarlig